DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluj Mě v naprostém tichu

31. května 1987

(Neděle)

Vassulo, pojď a přijmi Mě;1 budu tam, potěš Mě a přijď Mě navštívit! řekni Mi, že jsi Moje, dovol Mi slyšet to!

Jsem Tvá, Ježíši, a miluji Tě.

léta jsem čekal, Vassulo, na tato slova; miluj Mě, teď když jsi Moje;

Nauč mě milovat Tě tak, jak si přeješ.

důvěřuj Mi, naučím;

(Později:)

(Stále žasnu nad tím, jak se má ruka pohybuje…)

Víš to, Ježíši?

vím to, ale což nejsem Všemohoucí? Vassulo, buď pokojná, klidná a vyrovnaná jako Já;

(Během psaní jsem byla dvakrát vyrušena svým synem, který zrovna přišel a bouchl dveřmi. Rozčilovalo mě to! Příliš mnoho hluku kolem.)

miluj Mě, odpověz Mi!

Miluji Tě, miluji Tě, Pane!

nikdy Mě nenahrazuj; měj Mě na prvním místě, v prvé řadě hleď na Mě a zůstaň tak navždy; buď jako zrcadlo, Můj odraz, nehledej nikoho mimo Mě a nikdy se nevracej k návykům svého dřívějšího života; Já jsem Svatý a Pán, Já a ty jsme teď jedno a mám v úmyslu ponechat si tě jen pro Sebe a navždy; pokořuj se, uč se ode Mě, měj touhu jen po Mně; dýchej pro Mě; neohlížej se napravo ani nalevo, neustále jdi dopředu, milovaná; dovol Mi použít tě, drž se Mě, uchvacuj Mě jednoduchostí svých slov, prostota Mě přitahuje; říkej Mi svá slova, dopřej Mi slyšet je stále znova, říkej Mi: „miluji tě, Ježíši, jsi má radost, můj dech, mé spočinutí, světlo mých očí, můj úsměv;“

dcero, kdyby sis našla čas k přemýšlení a rozjímání, udělala bys Mi ještě větší radost; od této chvíle Mě budeš hledat v tichu, miluj Mě v naprostém tichu, modli se mlčky, mlčky vstup do Mého Duchovního Světa;2 přišla chvíle, aby ses Mi odvděčila, miluji tě; oslav Mě tím, že se Mi daruješ, nezklam Mě, buď Má milovaná, mluv!

Jak, Pane, když mám být potichu?

tak, že se na Mě v tichu díváš; chci, abys zůstala v klidu, bez jakéhokoliv rozptylování, hledej Mě v tichu;

Bez jakéhokoliv rozptylování?

vůbec žádného; přej si klid;

Ježíši, jak bych mohla najít úplný klid v rodině, to je téměř nemožné!

dám ti ho; mám s tebou soucit, Vassulo! Mé útočiště, Má myrho, Má lásko, co pro tebe neudělám! Mé Srdce se plní soucitem kvůli tvé ubohosti a tvým pádům; Já Pán, ti pomůžu; nikdy se nepovažuj za opuštěnou nebo nemilovanou;

víš, jak Mi bylo tehdy, když ses cítila tak nemilovaná?

Kde?

v Mém Kostele;3 

Ne, Pane.

cítil jsem se znovu ukřižovaný, zbitý, zbičovaný, poplivaný, znovu probodený; Vassulo, jak tě miluji! pomoz Mi znovu oživit Mou Církev; pomoz Mi tím, že Mi dovolíš tě použít; odvahu, dcero, odvahu;

Ježíši, nevěděla jsem, že by Tě něco takového mohlo zranit, myslím, jak jsem se cítila nemilovaná!

ne, nevěděla jsi to, ani to, že nikdy neodmítnu nikoho, kdo ke Mně přijde; Já jsem Láska a Láska je pro každého, a nezáleží na tom, jak zlí můžete být;          


1  Volání ke Svatému Přijímání.
2 Ustavičná modlitba.
3 Stalo se mi to poté, co mi bylo řečeno, že někdy Ježíš lidi odmítne a že před nimi může zavřít dveře. (Bylo to během diskuze s jedním knězem, který mi dal číst pasáž z Písma Svatého o kananejské ženě, kterou Ježíš odmítl. Nakonec se ovšem ukáže, že ji neodmítl, jen ji vybízel, aby ukázala, jak věří. To jsem ovšem nevěděla a ten, kdo mi úryvek ukázal, mne jej nenechal dočíst do konce.) Šla jsem v kostele ke Svatému Přijímání a kvůli tomu, co mi kněz řekl, jsem se cítila, jako bych udělala něco, co není dovoleno, jako bych porušila všechny zákony katolické církve, a že jsem si vzala něco bez svolení, a to je velké zlo. Příští neděli jsem šla do kostela, ale zůstala jsem stát u dveří, skoro venku, (Měla jsem pocit, že nejsem vítána.) Protože jsem věřila, že jsem jednala zle a že se na mě Bůh velmi zlobí, nešla jsem s ostatními ke Svatému Přijímání. Bála jsem se, že by to tak bylo ještě horší.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message