DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Znovu Mě křižují

1. června 1987

Vassulo, obě Mé Ruce jsou zraněné, obě
Mé Nohy jsou zraněné, Můj bok je
otevřený, široce otevřená rána odhaluje
Mé Srdce; znovu Mě křižují;

Vassulo, obě Mé Ruce jsou zraněné, obě Mé Nohy jsou zraněné, Můj bok je otevřený, široce otevřená rána odhaluje Mé Srdce; znovu Mě křižují;

Pane,

ničí Mou Církev;

Pane, je to tak moc zlé?

je, zlý je oslepil; chybí mezi nimi láska; nejsou upřímní, překroutili Mé Slovo, zmrzačili i Mé Tělo; Můj pohár Spravedlnosti je plný, nenechte ho přetéci! chci, aby přestali dusit Mé Tělo; Já, Ježíš, jsem Láska; chci, aby po sobě přestali střílet otrávenými šípy; jejich vzájemná harmonie obnoví část z toho, co bylo zničeno; upřímnost1 sejme masku zlému, nač tedy všechny ty ceremonie, když Mi vpravdě nemají co nabídnout? potřebuji čistotu, lásku, věrnost, pokoru, svatost;

hledejte ve Mně všechno, po čem toužím , a dám vám to; hledejte zájmy, ne své; oslavujte , uctívejte ; slova nestačí, skutky Lásky a spolupráce oživí Mé Tělo; bratři! milujte se navzájem! Ó, milovaní, ještě tolik toho budu muset obnovit!

pojď, dcero, spočiň ve Mně; pokoj tobě;


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „truthfulness“ - lze přeložit i jako „pravdivost“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message