DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Chléb Života

13. června 1996

Šťastni jsou ti, kdo se drží Tvých cest,
Požehnaný je, kdo naslouchá tepu Tvého Srdce,
neboť ten mu dává život ....

Pokoj s tebou. Moje malá, jsi v Mém Srdci, proto mluv bez obav, naslouchej Mému Duchu a piš:

Šťastné jsou národy, které umí oslavovat Mé Nejsvětější Srdce! Budou žít v jasu Mé přízně.

Šťastné jsou národy, které se zasvěcují Mému Nejsvětějšímu Srdci! Co bych pro ně pak neudělal! Dodržím Svůj slib a jednoho dne uvidí Můj trůn. Přísahal jsem na Svoji Svatost, že je budu držet v bezpečí ve Svém Srdci, a to také učiním .... ve Své věrnosti nikdy nezklamu. A ty buď Mým potěšením v Mých shromážděních a neboj se.

Nyní zbývá již jen málo času a nikdo nemůže uniknout Mé Hodině. Pamatuj si: Já jsem tvé Útočiště. Vytvoř si domov v Mém Nejsvětějším Srdci, nikdy se ode Mne nevzdaluj. Miluji tvé povzdechy žízně po Mně, tvém Bohu.

Žehnám ti. Modli se za ty, kdo nekonají pokání. I je miluji tak, jako miluji tebe. Moje láska k vám je nezměrná. Pamatuj, že Já Jsem je s tebou navždy.

Obnov se v Mém Duchu. Já Jsem je tvůj Utěšitel i tvůj Nápoj. On je tvůj Chléb. Co prospěje člověku, když získá celý svět a všechny poklady, které obsahuje, a ztratí svůj život? Jezte Mne a pojďte a pijte Mne. Větší poklad vám nemohu nabídnout. Říkám vám celou pravdu: když Mne nejíte a nepijete, nemáte v sobě život. Já jsem Chléb Života.

Můj Duch na vás spočívá. Buďte požehnáni v Mé Svatosti. Ic.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message