DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obnov svůj slib věrnosti Mně

18. února 1995

(Dhaka)

Pane!
Právě tak jsi mě vychoval.
Štěstí je připraveno pro ubohé a chudé,
tak jsem mohla pozorovat,
co oko vidět nemůže,
není-li mu to dáno shůry.

Pokoj s tebou. Nemohl jsem se dívat, jak hyne květina-Mého-Srdce.1 Nemohl jsem tě pořád vidět raněnou slepotou, Mé Srdce je tvým příbytkem a tvou spásou. Jak bych se mohl dívat na mrak stínící Můj stan a mlčet? Stačil jeden náraz Mého Dechu, aby odvanul, co zastíralo Můj stan2...

A teď, jedna otázka: stále ještě chceš pokračovat se vším, co jsem ti dal a evangelizovat s láskou pro Lásku?3

Ano, Pane.

Říkej: "Ano, Pane, ale s vnitřním ohněm, s horlivostí pro Tvůj Dům a Tvou Slávu."4

Obnov tedy svůj slib věrnosti Mně5 a Já obnovím Své milosti tobě .... budu na tebe dál vylévat Své milosti a Svá učení. Buď Mým potěšením a tiš Mou žízeň, uvědom si, co jsem ti dal.6  Mou radostí je dávat ....

Připomeň svému rádci7 jak Mě těší oběť. Štědrost je také příjemná Mým Očím. Rád bych vám oběma připomněl, jak je důležité držet se Mnou krok,8 naléhavost Mého Poselství. Stojíte na počátku velikých událostí, které přijdou. Dejte se do díla celým srdcem. Buďte jeden ke druhému laskaví. Vlažnost ve vaší práci se Mi nelíbí.

Och, co jsem vám ještě mohl dát a nedal? Dal jsem vám tento Nevyčerpatelný Poklad, který byl skrytý očím lidstva a byl odhalený jen Gertrudě,9 tento Poklad úplně uchvátil její srdce a zázrakem upoutal její oči.10 Tento Nevyčerpatelný Poklad byl ponechán pro vaše časy: konec časů. Mé Svaté Srdce schraňovalo tato bohatství pro vaši generaci. Teď rozumíš, Má Vassulo, proč tě ďábel považuje za svůj prvotní zájem a první cíl pro zničení?

Teď to chápu, Pane.

Nikdy tě neopustím. Pracuj se Mnou11 a těš Mě. Já jsem tvůj Život .... Modli se, aby se Zlý neodvážil přiblížit k vašemu spojenectví12 .... modli se za dokončení svého díla. Modli se a pros Otce, aby tě udělal dokonalou. Já, Ježíš, vám oběma žehnám a pamatujte si: mějte důvěru jeden ke druhému, žehnejte si navzájem, buďte příkladem, jaká má být jednota! Buďte jedno.

(Poznámka: Svatá Gertruda je často nazývána Velikou, protože byla jednou z největších mystiček katolické církve. Přestože žila skoro čtyři století před svatou Markétou Marií, byla velmi oddaná Ježíšovu Srdci. Její kniha 'Hlasatel božské něhy' ('The Herald of Divine Tenderness), je živou básní o Boží Lásce, Lásce, která je vždycky spojená s Nejsvětějším Srdcem.

Jedna z jejích nejslavnějších vizí se týkala Kristova Srdce. Stalo se to ve svátek sv. Jana Evangelisty. V knize o sobě mluví v třetí osobě.

Čtení ze sv. Gertrudy:

"Když byla jako obvykle plně ponořená do modlitby, zjevil se jí učedník, kterého Ježíš tolik miloval, a kterého by proto měli milovat všichni. Ona mu pak řekla: "A jaké milosti se může dostat mně ubohé, v den tvého svátku?" On odpověděl: "Pojď se mnou, jsi vyvolená mého Pána, spočiňme na Jeho hrudi, v níž jsou ukryty všechny poklady blaženosti."

Pak ji vzal k našemu Pánu a oba se umístili na Jeho Srdci. Tam objevila tento Nevyčerpatelný Poklad, který choval ve Svém Srdci. Když se ptala Evangelisty, proč tento Poklad nebyl dán předtím nebo proč o něm Evangelista nemluvil, sv. Jan řekl:

'Mým posláním bylo předat Církvi v jejích prvních dobách jednoduché sdělení o nestvořeném Slovu Otce, aby o něm celé lidstvo mohlo rozjímat do konce světa, ale aniž by ho někdo mohl plně pochopit.'

Ale slova o tepání Ježíšova Srdce byla rezervována pro moderní dobu, aby svět, už starý a chladnoucí v lásce k Bohu, mohl slyšením o těchto věcech být znovu zapálen a rozehřátý."

(Sv. Gertruda 1257-1302, Legatus Divinae Pietatis, sv.IV, kap.IV))


1 v listopadu 1985, když všechno začalo (Opravdový Život v Bohu), anděl Daniel, předtím než se představil, vzal mou ruku a nakreslil srdce a z jeho středu vyrůstající květinu
2 to všechno bylo řečeno v metaforách. Znamená to: mrak - temnota duše, stan - má duše, Jeho Dech - Duch Svatý
3 můj slib měl být obnoven na místě počátku 'Opravdového Života v Bohu'
4 řekla jsem to
5 udělala jsem to
6 Ježíš se najednou zarazil a pak řekl
7 otci O'Carrollovi
8 Ježíšův ‘krok’ je dost rychlý
9 byl jí zjevený svatým Janem Evangelistou
10 čti poznámku na konci
11 Ježíš se usmál
12 otce O'Carrolla a mne


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message