DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Veleb Mé Jméno stále

21. února 1995

(Dháka)

pokoj tvému srdci; Vassulo-Mého-Nejsvětějšího-Srdce, Květino-Mého-Utrpení, Ratolesti-Mého-Otce, chci tě mít dokonalou;

Pane, kde mohu najít slova,
která by postačovala ke Tvé oslavě?
Poctil jsi mou ubohost Svou úžasnou,
úctu vzbuzující Přítomností.
Od té doby pro mě žádný úkol nebyl těžký,
s Tvou Přítomností se všechno stalo
snadným a radostným.
Naučil jsi mě, že ve Své pravé Ruce
držíš Vítězství
a že Smrt byla pohlcena Životem.
Ó, Spasiteli, tak dychtivý
zachraňovat a upevňovat,
Tvá něžná láska mě navštívila v noci,
v noci mého srdce,
aby Slavnostním zpěvem
vzkřísila mrtvolu.
Vložil jsi do Své písně lásky k nám všem
celé Své Srdce
a udělal jsi ze mě Harfu
před Svým Oltářem…
Ať zní tato hudba pro našeho Krále,
ať zní! Ať se tato hudba rozletí
do všech končin světa
a rozechvěje každou strž,
každou horu a každé údolí!

veleb Mé Jméno stále jako teď! ať se tvá jediná Láska raduje;

Vassulo, posilni Mou Církev a Já posílím tvou víru a duši; každá maličkost, kterou Mi nabízíš, se Mi líbí, čím víc Mi dáváš, tím víc Mě to těší! Můj Otec tě nikdy neopustí, vždy tě přijde zachránit;1 Já jsem vždy s tebou…

Nezapomínej, že jsem prach
a že zmizím jediným závanem větru.
Vody z Tvé Hrudi
se hrnou přes hory a do údolí.2
Dáváš vodu všem, kdo žízní,
a posíláš mě přes hory
volat ke všem národům:

„Jedině od Boha
přichází vítězství a síla.“
Nehrbte se už žízní,
oživte svou paměť a seberte se,
vy všichni, kdo žijete v prachu,
protože Rosa už pro vás
není nedostupná.
Zapomněli jste, kdo vás stvořil,
ale budete-li pít,
vaše paměť se obnoví!3

„Vy všichni, kdo žízníte,
přijďte k vodě,
i když nemáte peníze, přijďte!…“4

a Já řeknu: naslouchejte a vaše duše bude žít…

A teď, můj Spasiteli,
který jsi v mém životě na prvním místě,
odpusť mi mou ubohost
a mé chyby.

milovaná, i tak tě miluji;

Rozežeň mlhu kolem mě,
Nevyčerpatelný Poklade,
Třikrát Svatý, Hvězdo mé Noci,
Nádobo mé duše, Sloupe planoucího Ohně,
nenechávej mě uvězněnou v temnotě.
Dunění Hromu5 oživ mou duši
a obdaruj mě Poučením a Kázní.

společenstvím a přátelstvím se Mnou se ti dostane jasného a srozumitelného vedení; vezmi Mě za Ruku a spolu budeme pokračovat po cestě, kterou jsem pro tebe připravil, abych tě přivedl k dokonalosti;


1 Také už jsem si toho všimla. Bůh Otec přispěchá první, aby mě potěšil. - Jednoho dne, během velmi těžkého pronásledování, jsem na kolenou volala k Ježíši o pomoc. Napsala jsem svůj nářek (pomocí svého daru), ale místo Ježíšovy odpovědi ke mně přispěchal Bůh Otec, který mě těšil a slíbil, že „druhý den to bude v pořádku“. Stalo se, jak řekl. - Vím, že Otec má pro mě slabost, ale já pro Něho také.
2 Vylití Svatého Ducha.
3 Ježíš mi Svým Duchem pomohl napsat, co jsem napsala.
5 Boží Hlas je jako rachot hromu: „Z nebe se ozval hlas: ‚Oslavil jsem a znovu oslavím‛. Zástup, který tam stál a který to slyšel, říkal, že zahřmělo.“Jan 12,28-29.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message