DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má touha po ubohých duších je veliká

26. června 1994

Můj Pane?

Já Jsem… proč mizíš jako stín?

Vypadáto, že jsem se stala
předmětem posměchu…
Poznám, když se mi někdo vyhýbá.
Kolik dalších zlomyslných věcí
o mně ještě řeknou?
I ti, kterým jsem nabídla přátelství,
mě odsuzují, i kdyžvšechno,
co jsem dělala, byla Tvá Vůle:
Modlím se za ně, obětuji se za ně.
Nebudeš hájit mou nevinu?

neboj se, vždyť jsem blízko tebe; dovol, ať se dějí tyto věci, protože touto obětí získávám duše, které jdou cestou zatracení; ach, Vassulo… jednoho dne ti ukážu tu spoustu duší, které jsem zachránil ranami, jež ti zasadili tvoji pomlouvači, a tvými skutky smíru; Má Láska k duším je větší, než můžete pochopit a říkám ti, Má touha po ubohých duších je veliká! jak tedy mohu zůstat lhostejný, Má Vassulo? jak? když řada národů upadá do odpadlictví a vzpoury? dnešní vzpoura je ještě větší než Velká Rebelie známá z minulosti;1 což pastýř opustí své stádo? Já jsem váš Pastýř a miluji Své malé stádce;

teď budeme Já a ty pokračovat ve společné práci; tvá práce není marná a Mé Srdce se zaraduje pokaždé, když tvé rty vysloví Mé Jméno; každé vlákno Mého Srdce tě miluje…

pojď, opři se o Mě a utiš Mou žízeň přiváděním duší ke Mně a budu tě dále posílat ke všem národům hlásat Mou Píseň Lásky; a Můj stín nad tebou, Má myrho, bude dosvědčovat Mou Přítomnost, protože tě budou doprovázet Má znamení;

pojď tedy;


1 Srov. Ž 95.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message