DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vraťte se ke Mně a budete žít věčně

18. června 1994

(Stockton, Kalifornie)

(Před setkáním v katedrále.)

Můj Pane?

Já Jsem;1

opři se o Mě; toto je Mé shromáždění; jsem to Já, kdo před tebou otevřel dveře, abys oslavovala Mé Jméno; proto si nedělej starosti s tím, co budeš říkat; Můj Duch bude s tebou;

budu s autoritou mluvit tvými ústy, ano, budeš Mou Ozvěnou! vyleji Své poklady na tuto bídnou generaci, abych jejich ducha obohatil Svým Duchem; naplním jejich ústa Svou Nebeskou Manou; Já Sám jim dám prospívat a jejich duše bude přinášet božskou úrodu, neboť setba sestoupí od Samotného Božství;

nedám jim znovu život, aby se radovali ve Mně? neposkytnu jim, jako milující Otec, Svou zachraňující pomoc? v jejich chudobě budu Sám jejich strážcem, protože jsem věrný... a pozvednu je z jejich bídy, aby chválili a posvěcovali Mé Jméno; Já jsem Bůh schopný soucitu a Mé Srdce je možné dojmout; pojďte a učte se:

- ráno rozsévejte setbu lásky,
- v poledne zasévejte setbu pokoje,
- večer rozsévejte setbu smíření;

pak jděte a posbírejte svou sklizeň a nabídněte ji Mně, svému Otci v Nebesích, a Já vám řeknu:

„svou laskavostí, Mé dítě,
jsi získalo svou odměnu v nebi;“

shůry volám k vám všem: „pojďte! pojďte a smiřte se se Mnou, svým Bohem, a budete mít Má Požehnání; vraťte se ke Mně a budete žít věčně;“


1 Otec odpověděl.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message