DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Eklesia ožije
Se Mnou budou tvé rysy Mými rysy

18. května 1994

(Řecko - ostrov sv. Michaela - Simi - klášter v Panormiti)

Pane?

Já Jsem.

Eklesia ožije. Dovol Mi užívat tvé ruky.

Má Láska je žárlivá láska, která nemá hranice, víš? Chci v tobě být vítězem, proto neporušuj Má přikázání. Řekl jsem, Má dcero, že tvým bohatství jsem Já. Tvým životem jsem Já, tvou radostí jsem Já. Já jsem tvůj Pokoj. Zůstaň ještě chvilku se Mnou. Nabídl jsem ti tento jedinečný dar přijít ke Mně, proto, Má Vassulo, přestaň se svíjet v Mých Rukou.1 Tím jen čeříš proud Pokoje, do kterého jsi ponořená.

Dcero, buď věrná ve své lásce a znovu ti říkám, nikdy neumdlévej s psaním. Pojď.

20. května 1994

(Panormiti)

Pokoj s tebou.

Beze Mne budeš žít jako svět, se Mnou budeš žít jako v Nebi. Beze Mne se tvé rysy stanou rysy tohoto světa, ale se Mnou budou tvé rysy Mými rysy. Zůstaň ve Mně, zakořeněná ve Mně. Nikdy nezanedbávej svůj dar, měj Mě vždycky na prvním místě a věnuj Mi svůj čas. Cožpak květina odmítá vodu od svého pěstitele? Tak je tomu s tebou. Neodmítej nebo nezanedbávej Mého Ducha, který je v tobě Živou Vodou, udržující tě naživu.

Pociťuj, že jsi požehnaná, protože jsem tě požehnal. Žehnám vám oběma.2 Pros Svatého Michaela, Mého Archanděla, aby se přimlouval za vás, za jednotu a pokoj ve světě. Pojď.


1 když k Němu nepřijdu každý den psát a využít svého daru, Pán mě kárá
2 otci O'Carrollovi, který byl na tomto soustředění se mnou


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message