DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jahve je Mé Jméno
Pro tvou lásku vyzvu Církve ke sjednocení data Velikonoc

15. dubna 1994

(Spěchala jsem, abych opět byla, byť jen na několik vteřin, s Bohem. Přiběhla jsem k Němu.)

Vznešená Velebnosti, miluji Tě.

ach, Vassulo, každá vzpomínka na Mne Mě těší… Já, Jahve, žehnám tobě, Mé dítě, a Svým Vlastním; Já jsem vaše Útočiště… a Jahve je Mé Jméno;

 

19. dubna 1994

Živ mě Svými slovy, Pane,
protože jsem nemocná láskou k Tobě.

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, řekl jsem Svému Nebeskému Dvoru: „zažehnu oheň v její duši, strávím ji a učiním ji Svou;“ vidíš? opanoval jsem tvé srdce a skrze tebe jsem strávil Svým ohněm mnoho dalších duší; získal jsem je všechny!1 neužíval jsem prudkosti ani násilí; letmý pohled a jiskra Mého Srdce stačila, abych uchvátil vaše srdce; řekl jsem Svému Otci, vaší Svaté Matce, svatým a všem Svým Andělům všech řádů: „chci Svou Láskou přikrýt jejich strašlivou nahotu, ale nejdříve budu muset tuto generaci přivábit a jednoho po druhém přivést do pustiny, kde budu mluvit k jejich srdci; Já Sám zachráním Své děti; poté všechno lidstvo pozná, že Já, Ježíš, jsem váš Spasitel;“

zachovej Mi věrnost a cti Mě, Mé dítě; mám moc zničit všechny Své nepřátele, rozumíš? Vassulo, dovol Mi říci ti, co chovám ve Svém Srdci; naslouchej; slyšel jsem, jak jsi říkala otci O'Carrollovi, že si přeješ umřít jako mučednice, a jak si upřímně přeješ pokročit ve svatosti; protože, Má přítelkyně, Mě zveš ke svému stolu, Já, na oplátku, splním tvé přání a vyznamenám tě tím, že budeš znovu a znovu pít z Mého Kalicha; tvé přání zachrání tebe i mnoho dalších; neboj se, později ti všechno vynahradím; zajatci Nepřítele budou osvobozeni, kdykoliv upiješ z Mého Poháru; Vassulo, miluj Mě, a pro tvou lásku, kterou ke Mně máš, udeřím na říše zla a na toho, kdo jim vládne, a zůstanou z nich jen rozvaliny;

miluj Mě, a pro tvou lásku vyzvu Církve ke sjednocení data Velikonoc; miluj Mě, a kvůli tobě nahradím tmu světlem dříve, než bylo předpovězeno; ovoce, které od tebe chci, je láska! s tvou láskou mohu vyslyšet mnoho modliteb, proto… dovol svým nepřátelům, aby tě považovali za vetřelce, i když přicházíš ode Mě; dovol jim, aby na tebe doráželi jako zuřiví vlci;2 co na tom záleží? budeš tím jen znovu a znovu dokazovat, že přicházíš ode Mě, velikou silou, kterou do tebe vleji v těchto dobách utrpení; to tě povede na cestu, na které sis dnes ráno přála být: na cestu k posvěcení;

Má Vlastní Láska převyšuje všechno poznání, uč se ode Mě a buď jedno se Mnou; pojď;


1 Ježíšův Hlas zněl vyšším tónem, prozrazoval Jeho vzrušení a radost.
2 Tady se Ježíš zastavil, změnil téma, usmál se a řekl: „Jsi ráda, že jsi se Mnou tímto způsobem, Mé dítě?“ Řekla jsem: „Ano, a jak, Pane!“ „Miluji tě k zbláznění…“ „Já také, můj Pane…“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message