DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dej si pozor na ty, kdo mají ústa, ale nic neříkají
Bylo Mi radostí vyučovat tě
Ať má tvůj hlas autoritu, vždyť tě poslala Autorita Sama

1. února 1994

(Joinville - Brazílie)

miluji tě, a většího daru než Mé Lásky se ti nemůže dostat!

květino, řekni B… a všem, kdo spolupracují na šíření Opravdového Života v Bohu, že pokaždé, když Má Poselství ke Mně přivedou nějakou duši, výkřiky radosti se rozléhají celým Nebem; dej si pozor na ty, kdo mají ústa, ale nic neříkají, mají oči, ale nic nevidí; znovu jim připomeň, že jsem to Já, kdo tě k nim přivedl, abys předala, osobně každému z nich Mou Lásku a připomněla jim, že Já, Ježíš, je vedu k Životu;

žehnám každému z nich a jako Svou Pečeť, zanechávám Toužebný Povzdech Své Lásky na jejich čelech;

 

4. února 1994

(Kolumbie - Zipaquira)

(Ježíš mě povzbuzuje.)

Můj Pane?

Já Jsem;

opři se o Mě; zůstaň blízko Mého Srdce; Mé Srdce je zdrojem tvého života, Má Vassulo, dovol Mi odpočívat ve tvém srdci; bylo Mi radostí vyučovat tě a stále Mě těší pozvedat tě; jsme spojeni navěky;

květino, těš Mě, miluj Mě a hýčkej Mě svým srdcem; evangelizuj s láskou pro Lásku; pomohu ti, tak se Mě drž; ic

 

7. února 1994

(Mexico City)

(Ježíš pokračuje slovy povzbuzení pro tuto dlouhou a obtížnou misi.)

Má dcero, zůstaň odvážná; Já jsem Ten, kdo ti dává odvahu; ať má tvůj hlas autoritu, vždyť tě poslala Autorita Sama; buď Mou Ozvěnou; všechno se stane podle Mé Vůle, přesto nezapomínej odumírat sobě; Já, Bůh, jsem s tebou, abych opět oslavil Své Jméno;

žehnám ti z celého Svého Srdce; Já, Bůh, tě miluji;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message