DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Všechno, co děláš, ať se děje pro spásu duší
Oslavuj Mě a pozvedej se Mnou Mou Církev

28. dubna 1993

pokoj! nejdražší dcero, všimni si, jak Mě těší tvá chudoba! maličká, padni do Mé Náruče a dovol Mi nést tě ve tvé ohromující slabosti; Já jsem tvůj Pastýř, neboj se; uvědom si, že toto není tvé Dílo, ale Mé; což ti nedávám jistotu, nestarám se o tebe a nestřežím tě? tebe, kterou každý den vrhám do světa a vydávám mu tě na pospas? národ za národem bude slyšet Můj Hlas;

spočíváš v Mém Srdci; Mé Srdce je tvým jediným bezpečným příbytkem; Vassulo-Mého-Utrpení, jednej se Mnou jako s Králem, jsem tvůj Král a tvá jediná Vášeň; chovej se ke Mně jako k nejvěrnějšímu Příteli; je o Mně známo, že jsem Nejvěrnější; dovol Mi, nejdražší duše, vtisknout do tebe Svá Slova, která nikdy nepominou; Duše-Mého-Utrpení, miluj Mě, jsem tak málo milován…

Pane, miluji Tě a druzí Tě také milují.

když Mě miluješ, zůstaň Mi nablízku a těš Mě… mohu tě víc obětovat?

Ano, Pane, dělej, jak si přeješ!

říkej: „ano, pro lásku, kterou máš, Můj Pane, k duším;“

říkej: „ano, pro soucit, který máš, Můj Pane, s hříšníky;“

říkej Mi tato slova; nic mi neodpírej1 a Já ti také neodepřu Svou Přítomnost; pak Já a ty, společně, budeme pracovat, budeme milovat, budeme se modlit; slyš Mne, nic si neponechávej pro sebe, neangažuj se pro nic jiného než pro Můj Plán; všechno, co děláš, ať se děje pro spásu duší;

Já, Ježíš, žehnám tobě i tvým přátelům; oslavuj Mě a pozvedej se Mnou Mou Církev; obnovuj Mou Církev, miluji vás všechny;


1 Myslím, že tím Ježíš zmiňuje, jak jsem Mu po nějaký čas bránila užívat můj sluch, a skutečně, méně jsem vnímala Jeho Přítomnost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message