DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Milované děti, vaše srdce jsou ještě velmi daleko od Nás

26. dubna 1993

(Mluví naše Přesvatá Matka)

milované děti, vaše srdce jsou ještě velmi daleko od Nás,1 protože jste dosud nepochopili ani význam Našich zjevení, ani význam Našich slov v Našich Poselstvích; neporozuměli jste tomu, co znamená Pokoj, Láska a Jednota; kdybyste pochopili, vaše země by dnes nebyly v plamenech; kdybyste porozuměli Našim Poselstvím, pochopili byste a uvedli do praxe tato Ježíšova slova: „kdo chce být mezi vámi veliký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, musí být vaším otrokem,“ přesně tak jako Ježíš nepřišel, aby se Mu sloužilo, ale aby sloužil a dal Svůj život jako výkupné za mnohé, vězte, že království Nebeské je pro každého, ale ne každý je vidí a ne každý do něho vstupuje; proto nebuďte překvapeni, když uvidíte, že je dáváno jiným, ne vám;

Bůh teď přichází ke každému, ale mnozí z vás nevěří, a proto mezi vámi není mír; Bůh má svobodu vyvolit ty, kteří přišli poslední a obdarovat je Svou Slávou stejně jako ty, kteří přišli první; což nemá právo dělat, co se Mu líbí? Ježíš řekl: „vítr vane, kam chce;“ modlete se za Pokoj ve svých srdcích; žijte tak, jakoby to byl váš poslední den na zemi;

postarám se o to, aby poté, co se přestanu zjevovat, každý z vás měl možnost vybavit si v mysli Naše Poselství a Učení ve dnech soužení; doba, po kterou se budu zjevovat, už není dlouhá, protože vás překvapí Vznešená Sláva Boží Přítomnosti;

to je důvod toho, proč jste voláni do jednoho a téhož stáda, do stáda Pána Ježíše Krista a do Jeho Tajemství; Sláva Boží se vám všem zjeví dříve, než očekáváte;

snažte se a pochopte, že Naše Láska je pro každého na zemi, proto spolu nemluvte drsně, drahé děti, protože Bůh odplatí soudem těm, kdo odsuzují; pokud jde o přicházející křest Ohněm, Pán přijde v planoucím Ohni, aby vytrhal ze země a spálil i s kořeny všechno zlo tohoto světa, který je prosáklý neřestí;

hlásej dál po světě Království Boží a to, že Naše Poselství vás mají vést k pokání; Já, vaše Svatá Matka, vám žehnám;


1 Naše Přesvatá Matka míní Ježíše a Sebe - Dvě Srdce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message