DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Christos anessti!
Ježíš bude zemi křtít Ohněm

23. dubna 1993

(Naše Přesvatá Matka)

žehnám ti, Mé dítě; Christos anessti!

Alithos anessti!!1

ekklesia ožije! odvahu! Satan ti může klást do cesty překážky, ale Já jsem ti nablízku, abych je odstranila; když se člověk rozhodne pro Boha, měl by všechno opustit a následovat Ho; všechno, co děláš, není nadarmo;

Vassulo, přijde křest, a jaký to bude křest! Ježíš bude zemi křtít Ohněm; až do té doby se budu zjevovat; teď je doba pokání, teď je čas smíření; říkám vám, drahé děti, oběť, kterou od vás dnes Bůh žádá, je změnit své životy a žít svatě;

Bůh žádá každou duši, aby litovala svých hříchů; neříkejte, že jste příliš hříšní na to, aby vám Bůh odpustil, a že Nejvyšší už nebude mít slitování; Bůh přichází k vám všem, i k těm nejubožejším; vraťte se k Bohu a Bůh se navrátí k vám; pojďte a udělejte si domov v Jeho Srdci, jako On si udělá domov ve vašich srdcích;

ať všichni vědí, že bez opravdové modlitby nebudete schopni vidět Království Boží; Jeho kralování na zemi se blíží; pamatujte, Bůh od vás chce proměnu srdce; nebojte se přiznat své hříchy; žijte a praktikujte svátostnou zpověď;

Mé děti, všem vám žehnám;


1 Naše Přesvatá Matka mě pozdravila řecky, podle způsobu pravoslavných. V pravoslaví je o Velikonocích zvykem, že když se s někým potkáme, pozdravíme ho slovy: „Kristus vstal!“ Přičemž on odpoví: „Vpravdě vstal!“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message