DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hledej uznání jedině u svého Stvořitele

9. dubna 1993

Má Vassulo, pokoj s tebou; chci dát rozkvést této poušti a z vyprahlé země učinit zřídla, která budou prýštit z Mého Domu; přivedu k Sobě zpět toto nevěřící pokolení, ale než se tak stane, mnozí, kteří jsou teď první, budou poslední, a poslední budou první; věz, že tvůj Tvůrce vykoná Svá Díla, a tato Díla budou svědčit, že poslal do světa Své stvoření, aby Ho Oslavilo; skrze tato Díla zazáří Světlo do vaší temnoty, ve skutečnosti už začalo zářit; buď Mým potěšením a drž se lemu Mého roucha; znovu ti připomínám: nezneklidňuj se a nehledej uznání, které přichází od světa, hledej uznání jedině u svého Stvořitele;

Má žačko, pracuj tvrdě, abys oslavila Toho, který tě poslal; upřímnost se líbí Otci a ach… všechno, co má Otec, je Mé a všechno, co Já Vlastním, je tvé; pojď, buď trpělivá; Já, Ježíš, tě miluji a žehnám ti: oživ Mou Církev; my, společně?

Ano, Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message