DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi Mým darem pro všechny
Dnes potřebuji jen jedno: rozhovor od srdce k srdci

9. října 1992

Vassulo, poslouchej a piš:

ďábel a jeho andělé jsou rozhodnuti rozšířit své zhoubné plány, a z dobrých věcí, které vám posílám, udělat jedovaté pěšiny. Dívám se na svět se zármutkem, protože mnozí ignorují lekce, které vám dávám, a smrt proniká do mnoha domů, a přesto mnozí nechtějí pochopit, že zlo přitahuje další zlo. Svět, Mé dítě, ve svém odpadlictví ničí sám sebe ....

Pane?

Já Jsem. Ano, důvěřuj Mi, ulehči svému srdci a pověz Mi to. Poslouchám.

Proč mi ten mnich chce zabránit přicházet k Tobě tímto způsobem? Jsem šťastná, že jsem tak s Tebou. Ty a já, sami. Konec konců je to Tvůj Dar pro mne ....

Ano, je to Můj Dar tobě a ty jsi Mým Darem pro všechny. Kdysi jsem řekl Martě: "Marto! Staráš se a trápíš pro tolik věcí a přitom je potřeba tak málo, ve skutečnosti jen jedno. A Marie si zvolila lepší úděl. Nebude jí odňat." A tak říkám jemu nebo každému, kdo ti přijde do cesty a zakazuje ti přijít k Mým Nohám jako teď, naslouchat Mi, psát a být pořád pospolu: "Staráš se a trápíš kvůli mnoha věcem, které nepotřebuji! Skutečně, dnes potřebuji jen jedno:

rozhovor od srdce k srdci
modlitbu bez přestání,
adoraci u Mých Nohou,

spojit své srdce s Mým: to je nejlepší úděl ...."

A ty, Má dcero, raduj se! Protože jsem  ti zdarma dal tento Dar. A nikdo ti ho nevezme.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message