DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto je Má bitva

2. července 1992

(Naše Svatá Matka)

Kristus bude brzy s tebou. Namáháš se, Mé dítě, a všechno, co obětuješ Mému Synu pro Jeho Slávu, bude pro tvé posvěcení a k Jeho oslavě. Bylo Božím záměrem dát se ti poznat kvůli Jeho Tělu, Církvi.

Dcero, pamatuj si: Ježíš tě nikdy, nikdy neopustí. Vzpomínáš si, jak jsi Mi svěřila Poselství, která přijímáš? Já, jako tvá Matka, střežím, co jsi Mi dala, a dnes, stejně jako včera, budu pokračovat v rychlém rozšiřování Poselství Svého Syna.

Satan může nadělat mnoho hluku a může se zdát, že triumfuje nad mnoha národy a že jeho vítězství jsou slavná, ale Vassulo, brzy ho porazím, protože toto je Má bitva.

Dcero, budu tě těšit a dám ti dost síly k tomu, abys pokračovala ve svém poslání.

(Teď mluví Pán.)

Dělej Mi radost a rozhlašuj Má Slova všude, kam tě pošlu. Stůj pevně.

Opři se o Mé Srdce a vnímej, že jsi milována. Řekni Mým dětem, ať se zasvětí i se svými rodinami Našim Dvěma Srdcím. Zasvěťte se, ať vás mohu označit za Své. Slyšte Mě: Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou, vám pravím, přijde doba soužení, jaké ještě nebylo. Země už vidí úsvit této doby. Zůstaň pevná a nedej se oklamat.

Mnozí tvrdí, že Mě slyší, hlásají poselství, ale já nejsem Autorem těchto poselství, ani vaše Matka. Už jsem vás varoval před těmito časy. Mnohokrát jsem vás varoval, že v těchto dobách povstane mnoho falešných proroků, aby lží zničili Dílo vašeho Mistra. Uši těch, kdo slyší, budou pozorné, srdce ukvapených budou oklamána, (mnozí se tě budou snažit oklamat, Vassulo, budou říkat, že Já, Ježíš, je k tobě posílám, ale jsou to falešní proroci). Pamatuj, povstanou mnozí falešní Kristové, někteří budou konat veliká znamení a učiní dojem dokonce i na vyvolené. Opět jsem vás varoval.

Dcero? Dovolíš Mi pokračovat s tebou v tomto Díle? Modli se, abys neupadla do pokušení. Otevřu ti cestu. Neboj se. Má Láska k tobě je Věčná.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message