DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oddanost Dvěma Srdcím

8. prosince 1991

Pane?

Já Jsem. Modli se, dříve než ve Mně spočineš, říkej se Mnou:

Ježíši,
spočiň ve mně a já v Tobě,
jednotni, spojeni spolu.
Amen.

(Opakovala jsem to.)

Buď pevná ve věci Dvou Srdcí, spojených v lásce. Mluvil jsem k mnoha srdcím o této pravdě, o pravdě, kterou mnozí budou odmítat, ale nakonec Naše Dvě Srdce zvítězí. Takový je svět. Dnes odmítají, ale zítra budou uctívat tuto pravdu.

Já, Ježíš, vás všechny miluji. Měj ve svém srdci jenom Mne. Ať jsem na prvním místě. Měj Můj Pokoj.

12. prosince 1991

(Mé myšlenky se zatoulaly zase do Švýcarska.)

Pane, jaká je církev ve Švýcarsku?

.... je to rumoviště ...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message