DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovoluji Svému Srdci, aby bylo obměkčeno

12. srpna 1991

(Rhodos)

(K modlitební skupině:)

Můj Pane a můj Bože?

Já Jsem; budu mluvit ke Svým beránkům otevřeně:

chci od vás jedině lásku; milujte Mě bez výhrad; jsem Zdroj Nejvyšší Lásky; pojďte ke Mně a čerpejte ode Mě, naplňte svá srdce, abyste byli schopni dávat tuto lásku druhým; Já jsem Přítomný, ať jste kdekoliv, tak nikdy nezapomínejte, že kde jste vy, Já Jsem; Já, Pán, vám žehnám; starejte se o své bratry a sestry a veďte je ke Mně, aby i oni viděli Mou Svatou Tvář; Moje malé děti, stvořil jsem vás z Lásky, abyste Mě milovali, abyste Mě těšili a abyste Mě velebili;

- chcete Mě Oslavovat? pak Mě milujte a klanějte se Mi; branou do Nebe jsou vaše modlitby ke Mně; chci modlitby vycházející z vašeho srdce, proto vám říkám, modlete se, modlete se, modlete se; - pamatujte, že Srdce vaší Matky a Moje Srdce jsou sjednocena v Lásce; proto vy, vy, které Mé Srdce miluje, přijďte k Nám oběma a Já vám ve Svém Nejsvětějším Srdci nabídnu odpočinek a ochrany se vám dostane v Srdci vaší Matky; - Já jsem Vzkříšení a vzkřísím mnoho dalších, tak jako jsem vzkřísil vás; Já jsem Milosrdenství a pro Mé Nekonečné Milosrdenství dovoluji Svému Srdci, aby bylo obměkčeno;

Láska a Milost jsou právě nyní u vašich dveří!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message