DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzpomínáte na Ninive?
Cesta k Mému Kříži je značena Mou Krví

6. srpna 1991

(Rhodos)

Zachraň nás všechny, Ježíši!
Počkej, můj Pane, až se obrátí
všechny Tvé děti, než přijde Tvůj Den!
Už brzy mezi nás sestoupí Tvůj Trůn,
ale jsme všichni připraveni?

Dovol Své Řece, jejíž vody osvěžují
vyprahlá města, aby do nás proudila.
Pronikni nás, ovládni nás, a jakmile budeš v nás,
Tvá města nikdy nepadnou!
Posvěť Svůj příbytek. Zbožšti nás.

Pomazaný ti žehná a nabádá tě k modlitbě. Nezoufej.1 Dávám vám dost času k nápravě, ale pochopí tvá generace? Budou ochotni změnit svůj život? Musíš uvážit, Mé dítě, že každý den jsem urážen. Jak dlouho ještě musí být urážen váš Pomazaný? Máš něco, co bys Mi řekla, dcero? Nic od tebe neslyším.

Milost! Potřebujeme milost,
abychom se vrátili zase k Tobě,
přesně jako já. Nic jsem o Tobě nevěděla
a jak velice jsem Tě urážela, můj Pane,
než jsi ke mně přišel Svou milostí.

Modli se tedy dál za své bratry. Řekl jsem: Sodoma na tom nebude tak zle, jako tato generace. Vzpomínáš na Ninive? Stáli na samém okraji propasti, ale naslouchali Jonášovi, Mému mluvčímu, a od nejvyšších až po nejposlednější ... všichni se postili, káli se a přísahali, že změní svůj život a budou žít svatě. "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti ..."2 Hledejte Pravdu. Dcero, šťastný člověk, který se bude řídit Mou radou. Dovol Mi říci ti ještě toto: Já, Pomazaný, vás všechny zaplavím Svým Ohněm a strávím vás, abych vaší duši dal nový život. Mám už teď málo času. Tyto Doby Slitování a Milosti už skoro skončily. Netajím Své Plány, ani neskrývám Svou Tvář, odhaluji vám Svou Tvář jako nikdy předtím.

A vy, Moji milovaní, vaší povinností je jít a šířit tato Poselství Druhých Letnic a to, co učí Duch.

(Později:)

Můj Duch je s tvým duchem.  tě naplňuji. Ach, Vassulo Mého Svatého Srdce, vždycky měj na paměti tato slova:

Cesta k Mému Kříži
je značena Mou Krví

každému, kdo se vydá touto cestou, požehnám a pomažu ho. Jsi štvána kvůli Mně? Neboj se, jsem ti nablízku a vedle tebe, abych tě povzbudil. Jsi odsuzována, ale jen světem. Kvůli Mně jsi u lidí v nemilosti,  raduj se! Protože  jsem byl také! Neřekl jsem, že nikdo není větší než jeho Mistr? Jsi pro posměch svým lidem,3  ale Já, tvůj Král, jsem byl také. Když tě bičují Cestou ke Kalvárii, tvá krev se mísí s Mou. Jakou větší milost ti mohu nabídnout, než udělat z tebe další živý kříž pro Svou Slávu? Když vidím, že tvé nohy začínají klopýtat, zvednu tě a dám si tě na Ramena jako jehňátko. Pojď, se Mnou vždycky budeš v bezpečí.

Ježíši, jsi má Naděje,
má Síla, má Radost a má Píseň.
Vždycky budu mít útočiště
ve Tvém Svatém Srdci.

10. srpna 1991

(Rhodos)

Já Jsem vás prosí, odevzdávejte se Mi každý den. Hledejte Mě a najdete Mě. Já a vaše Svatá Matka vám říkáme: modlete se, modlete se, modlete se, vytrvejte v modlitbě. Satan přichází, když spíte, tak nedávejte Satanovi příležitost. Modlete se, protože modlitba je vaší zbraní proti Satanovi. 

Láska vás miluje.

11. srpna 1991 

(Modlitební skupině mladých z Athén a Rhodu.) 

Řekl jsem, že jste Mé děti Světla a přidám k tomu toto: a vaším Příbytkem je Mé Svaté Srdce. Pamatujte si, Má Láska k vám je veliká. Nikdy, nikdy na to nezapomeňte.

(Ježíš nás pak žádal, abychom četli z listu ke Koloským 3,5-17.)


1 cítila jsem, že mé modlitby nebudou stačit, ani modlitby ostatních, kteří se modlí, protože je nás tak málo
3 mnoho řeckých teologů a mnichů se mi posmívá


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message