DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzpomínáš na Ninive?
Cesta k Mému Kříži je značena Mou Krví
Modlitba je vaší zbraní proti Satanovi
Vaším Příbytkem je Mé Nejsvětější Srdce

6. srpna 1991

(Rhodos)

Zachraň nás všechny, Ježíši!
Počkej, můj Pane,
až se obrátí všechny Tvé děti,
než přijde Tvůj Den!
Už brzy mezi nás sestoupí Tvůj Trůn,
ale jsme všichni připraveni?

Dovol Své Řece,
jejíž vody osvěžují vyprahlá města,
aby do nás proudila.
Pane, úplně nás zaplav.
Přepadni nás, oblehni nás,
a jakmile budeš v nás,
Tvá města nikdy nepadnou!
Posvěť Svůj příbytek; zbožšti nás.

Pomazaný ti žehná a naléhavě tě vyzývá k modlitbě; nezoufej si;1 dávám dost času k nápravě, ale pochopí tvá generace? budou ochotni změnit svůj život? musíš uvážit, Mé dítě, že každý den jsem urážen; jak dlouho ještě musí být urážen váš Pomazaný? … máš něco, co bys Mi řekla, dcero? nic od tebe neslyším,

milost! potřebujeme milost,
abychom se k Tobě opět vrátili,
přesně jako já.
Nic jsem o Tobě nevěděla,
a jak velice jsem Tě urážela, můj Pane,
než jsi ke mně přišel Svou milostí.

nepřestávej se tedy modlit za své bratry; řekl jsem: Sodoma na tom nebude tak zle, jako tato generace; vzpomínáš na Ninive? stáli na samém okraji propasti, ale naslouchali Jonášovi, Mému mluvčímu, od nejvyšších až po nejposlednější… všichni, postili se, činili pokání a přísahali, že změní svůj život a budou žít svatě; „zastavte se na cestách a hleďte, ptejte se na dávné stezky;“2 hledejte Pravdu; dcero, šťastný člověk, který se bude řídit Mou radou; dovol Mi říci ti ještě toto; Já, Pomazaný, vás všechny zachvátím Svým Ohněm a strávím vás, abych dal vaší duši nový život; zbývá mi jen málo času; tato Doba Slitování a Milosti už téměř končí; netajím Své Plány, ani neskrývám Svou Tvář, odhaluji vám Svou Tvář jako nikdy předtím;

a vy, Moji milovaní, vaší povinností je jít a šířit tato Poselství Druhých Letnic a to, co učí Duch;

(Později:)

Můj Duch je s tvým duchem; naplňuji tě; ach, Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, vždy měj na paměti tato slova:

Cesta k Mému Kříži
je značena Mou Krví

a každému, kdo se vydá touto cestou, požehnám a pomažu ho; - jsi štvána kvůli Mně? neboj se, jsem ti blízko a stojím po tvém boku, abych tě povzbudil; - jsi odsuzována, ale jen světem; kvůli Mně jsi u lidí v nemilosti, raduj se! protože jsem byl také! neřekl jsem, že nikdo není větší než Jeho Mistr? jsi pro posměch svým lidem,3 ale Já, tvůj Král, jsem byl také; když tě bičují Cestou ke Kalvárii, tvá krev se mísí s Mou, jakou větší milost ti mohu nabídnout, než udělat z tebe další živý kříž pro Svou Slávu? když vidím, že tvé nohy začínají klopýtat, zvednu tě a dám si tě na Ramena jako jehňátko; pojď; se Mnou budeš vždy v bezpečí;

Ježíši, jsi má Naděje,
má Síla, má Radost a má Píseň;
vždy budu mít útočiště
ve Tvém Nejsvětějším Srdci.

 

10. srpna 1991

(Rhodos)

Já Jsem vás prosí, abyste se Mi odevzdávali každý den; hledejte Mě a najdete Mě; Já a vaše Svatá Matka vám říkáme: modlete se, modlete se, modlete se, vytrvejte v modlitbě; Satan přichází, když spíte, tak nedávejte Satanovi příležitost; modlete se, protože modlitba je vaší zbraní proti Satanovi;

Láska vás miluje;

 

11. srpna 1991 

(Modlitební skupině mladých z Athén a Rhodosu.)

Já jsem řekl: vy jste Mé děti Světla a k tomu připojím: vaším Příbytkem je Mé Nejsvětější Srdce, pamatujte si, že Má Láska k vám je Nesmírná; nikdy, nikdy na to nezapomeňte;

(Ježíš nás pak žádal, abychom četli z listu Kolosanům 3, 5-17.)


1 Připadalo mi, že mé modlitby a modlitby ostatních nebudou stačit, protože je nás tak málo.
3 Mnoho řeckopravoslavných teologů a mnichů mě zesměšňuje.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message