DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odumřete sami sobě, aby Bůh žil ve vás
Nikdy se nepřestávejte modlit svůj růženec

18. března 1991

(Poselství naší Svaté Matky.)

Má Vassulo, zde je Mé Poselství, přijmi Můj Pokoj; děti Mého Srdce, Bůh je mezi vámi a Jeho Království je blízko vás; máte-li oči, uvidíte to;

nejdražší děti, naslouchejte Božímu Hlasu v této postní době; naslouchejte Božímu Hlasu tím, že se budete umenšovat, aby Bůh mohl ve vás růst; vymažte sami sebe, aby ve vás bylo vidět Jeho Ducha; odumřete sami sobě, aby Bůh žil ve vás; buďte ničím, aby On byl Vším; dovolte Mu tak, aby se vás úplně zmocnil a udělal z vás Své Vlastnictví; proto vám říkám, děti Mého Srdce: dokud bojujete, abyste se stali něčím, Duch Svatosti, který chce žít ve vás, je potlačován vaší rivalitou; nedovolte svému duchu, aby se Bohu stal soupeřem; umenšete se, aby On rostl; dovolte Jeho Duchu, aby vás takto připravoval na cestu Svatosti; mějte na mysli, že pokora, učenlivost a sebeumenšování jsou hlavní ctnosti, které se líbí Bohu, a jimiž se stanete chudými v duchu, a tím bezúhonnými;

nejdražší děti, Ježíš byl pokorný až k smrti; nikdy nebuďte jedním z těch, kteří říkají: „všechno vím, všechno znám, nepotřebuji, aby mi někdo radil;“ zůstaňte chudí, buďte chudí, aby ve vaší chudobě Bůh vládl a byl ve vás Králem; nenechejte se ovládnout ješitností; modlím se, aby rostla vaše svatost v Tom, který vás stvořil, a aby vaše vzájemná láska rostla a překypovala, a tak očistila svět od jeho zkaženosti a odpadlictví;

nikdy se nepřestávejte modlit svůj růženec; přicházejte s radostí a modlete se růženec; bohatý člověk neodpoví, ale chudý ke Mně přijde se svým růžencem a v jeho chudobě mu budu naslouchat, zatímco se modlí tuto prostou modlitbu, protože všechno, co je chudé a prosté, je smrtící pro Satana, který je Ješitnost1 Sama; to je jeden z hlavních důvodů, proč Satan nenávidí růženec; Satan je mocný a dnes vás všechny prosívá jako pšenici, protože toto je jeho hodina, toto je království temnoty; zůstaňte věrní Domu Božímu, zachovávejte Tradice, kterým jste byli naučeni a naslouchejte Mému milovanému a požehnanému Vikáři Mého Syna;

každý kněz dostal od Boha milost jednat a zastupovat Mého Syna, a proto se modlím za ty, kdo se dosud pokorně nepodřídili Vikáři Církve, aby se podřídili a byli poslušní; Ježíš je Věrný a Pravý; napodobujte svého Boha, Toho, který je Dokonalost; buďte dokonalí tím, že Ho budete napodobovat v Jeho Pokoře, Poddajnosti, v Jeho Poslušnosti, Učenlivosti, abyste tak i vy přijali tím větší dary Utrpení a Umrtvování; to všechno vás povede ke svatosti a do Jeho Nejsvětějšího Srdce: vašeho Příbytku;

Moji kněží, buďte jako pole, které bylo dobře zavlaženo četnými dešti, aby Ježíšovi beránci byli přitahováni jeho zelenými pastvinami a měli se na čem pást; žádného beránka nepřitáhne pohled na trní a bodláčí; dovolte mi přestavět vaše chrámy a učinit je milými Bohu; šťastné uši, které slyší a chápou, co vám říkám, neboť vám pravím, že ne každé jméno bylo zapsáno do knihy Života Obětovaného Beránka; proto se modlete za ty, kteří, jak se zdá, ani nechápou, ani nejsou ochotni otevřít se, aby i jim Bůh dal Milost slyšet svýma ušima, chápat svým srdcem, a tak být obráceni a vidět Boží Slávu;

žehnám vám, Mé nejdražší děti, každému z vás; miluji vás;


1  Pozn. překl.: v angl. orig. „Vanity“ - též marnivost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message