DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ďábel tě nenávidí

30. října 1990

Vassulo, maličké stvořeníčko, víš, kolik trnů jsi vytáhla z Mého Srdce?

Ne, Pane.

Dost, abych si odpočinul, dost, abych si odpočinul, Mé dítě. Důvodem tvého stvoření bylo také dát Mi spočinout. Stvořil jsem tě, a i když jsi prach a popel, nacházím v tobě opravdové spočinutí. Přijmi Mě, přijmi na sebe Můj Kříž, buď Mi nyní vděčná.

Dítě, podívej se na Mé Rty a pozorně Mi naslouchej: Víru, měj víru ve Mě a důvěřuj Mi. Znám tvou nevýslovnou slabost a to, že beze Mě nemůžeš pohnout ani prstem, proto jsem si tě vyvolil. Vybral jsem si slabost, abych světu zjevil Svou Moc. Mám k tomu důvod, že jsem si tě ve tvém postavení vyvolil. Důvěřuj Mi a čerpej sílu ze Mě.

Připomenu ti, jak tě ďábel nenávidí, a dnes jsi na sobě pocítila jeho spáry. Ano, kdybych ho nechal, roztrhal by tě na kusy, ale jsi pod Mou Božskou ochranou. Není minuty, kdyby se nezaměřil na tebe a všechny Mé další vyvolené duše. Říkám ti: Svou nicotností a chudobou, Moje maličké stvoření, ničíš Satanovy plány,1 páráš steh za stehem jeho výšivky. Když se dozvěděl, že jsi Má vyvolená, nazval tě červem. Ano, buď jako červ, rozežírej a nič jeho plány.2 Vidíš? Mohu pro Svá Díla použít i červy… Ano, rozežírej jeho vzorce jako červ. Dal jsem ti pocítit jeho nenávist. Nenávidí tě, protože Sám Otec tě miluje pro tvou lásku ke Mně. To ho přivádí k zuřivosti, jakou si člověk nedokáže představit.

Šťastný člověk, který neztratí víru ve Mě. Potěš Mou Duši a naplň Mě radostí tím, že zůstaneš ničím.


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „pattern“ – vzorec, model, předloha, struktura.
2 Viz. pozn. č. 1.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message