DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ďábel tě nenávidí

30. října 1990

Vassulo, mrňavé stvoření, víš, kolik trnů jsi vytáhla z Mého Srdce?

Ne, Pane.

Dost, aby Mě to osvěžilo, dost, aby Mi to dovolilo odpočinout si, Mé dítě. Důvodem tvého stvoření bylo také dát Mi spočinout, a i když jsi prach a popel, nacházím v tobě odpočinutí. Přijmi Mne, přijmi na sebe Můj Kříž, buď Mi vděčná.

Dítě, hleď na Mé Rty a naslouchej Mi pozorně: věř, měj víru ve Mne a důvěřuj Mi. Znám tvou nevýslovnou slabost, že beze Mne nemůžeš pozvednout ani malíček. Proto jsem si tě vyvolil. Vybral jsem si slabost, abych ukázal světu Svou Sílu. Mám důvod, proč jsem vyvolil tebe ve tvém postavení. Důvěřuj Mi a čerpej sílu ze Mne.

Připomenu ti, jak tě ďábel nenávidí, a dnes jsi na sobě cítila jeho spáry. Ano, kdybych ho nechal, roztrhal by tě na kusy, ale jsi pod Mou Boží ochranou. Každou svou minutu zaměřuje na tebe a všechny Mé další vyvolené duše. Říkám ti: svou nicotností a chudobou, Moje maličké stvoření, rozplétáš předivo Satanovo, steh za stehem pářeš jeho výšivky. Nazval tě červem, když se dověděl, že jsi Má vyvolená. Ano, buď jako červ, a rozežírej a nič jeho plány, ano? Mohu pro Svá Díla potřebovat i červy ... ano, rozežírej jeho vzorce jako červ. Dal jsem ti pocítit jeho nenávist. Nenávidí tě, protože Sám Otec tě miluje pro tvou lásku ke Mně. To ho přivádí do nepředstavitelné zuřivosti.

Šťastný člověk, který neztratí víru ve Mne. Buď potěšením Mé Duše a naplň Mě radostí, protože zůstaneš ničím.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message