DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poslal Mě, abych připravila cestu pro Jeho Návrat

22. července 1990

(Poselství Naší Svaté Matky:)

Pokoj vám, milované děti. Jsem vaše Svatá Matka, mluvím k vám a děkuji vám, že jste si Nás přišli poslechnout. Otevřete svá srdce a chápejte všechno, co vám říkáme.

Ježíš vám dává Svou Lásku a Svůj Pokoj. Vede vás ke Spáse a poslal Mě, abych připravila cestu pro Jeho Návrat. Přicházím Mu znovu připravit cestu. Nebuďte překvapeni, maličcí. Vím, že je těžké žít v pustině, ale přicházím k vám v mnoha národech, abych vás připravila. Učím vás zákonům spravedlnosti, abych vás osvobodila. Proste Pána, aby řídil vaše kroky na stezku Svých Přikázání. Ať Ho blaží vaše láska, ať Ho vaše láska utěší, buďte Jeho Balzámem. Vnímejte Mou lásku, vnímejte lásku Mého Syna.

Dnes volám nemocné a říkám jim: Mé dítě, nepodléhej sklíčenosti, Já, tvá Svatá Matka, tě miluji, ale modli se k Pánu a On tě uzdraví. Očistěte svá srdce lítostí od všech nečistot, pak otevřete svá srdce Bohu a On vás zaplaví Svou Láskou. Modlete se bez přestání.

Nepodřimujte, modlete se srdcem a buďte jako růže za jarních dnů, jako kytice podaná Nejvyššímu. Ať jsou vaše modlitby jako vůně kadidla stoupající k Jeho Trůnu. Dovolte Mi vám připomenout, po čem touží Nejvyšší: po vašem srdci. Nabídněte Mu své srdce a svěřte se Jeho Vedení na cestě, kterou vám připravuji.

Mé děti, Láska stojí u vašich dveří. Velebte Pána a milujte Ho. Bůh je láska. Všem vám žehnám. Žehnám i těm, kdo jsou ve vězení, posílám jim Svůj pokoj, aby se vlil jako řeka do jejich srdcí.

Vassulo, buď trpělivá. Můj Syn, Ježíš, tě miluje až k slzám. Nikdy nepochybuj. Vnímej Jeho lásku. Každý svůj den zakonči tím, že Ho chválíš. Měj Můj Pokoj. My, společně?

Ano, Svatá Matko, my, společně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message