DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Řecko - Rhodos
Můj Duch by v tobě neměl narazit na žádného rivala

17. října 1989

(Řecko – Rhodos)

Můj Pane?

Já jsem. Pamatuj, kdo tě vede. Buď ve shodě se Mnou. Pros vždy srdcem a bude ti dáno. Modlitby vycházející ze srdce jsou pro Mé Uši jako libá hudba.

 

22. října 1989

(Nějak se stalo, že během jediného týdne, který jsem strávila na Rhodosu, lidé, kteří následují poselství, uspořádali dvě modlitební setkání s místními katolickými i pravoslavnými kněžími. Řekněme, že Sv. František a Otec Pio společně se Sv. Bazilem a vedeni naší Matkou Ustavičné Pomoci zorganizovali tato nečekaná setkání. Jedno bylo v kostele Sv. Františka a druhé v řeckém pravoslavném kostele v Annalypsis.)

Tati? Křičela jsem tak, jak jsi mě o to prosil v poselství z 30. září. Křičela jsem Pravdu.

Hleď, Mé dítě, nedej se zmást, neboť Já jsem Nejvyšší a shůry k tobě sestupuje Mé Slovo. Přicházím oživit Svou Církev. Pamatuj si vždy toto: Žádná moc ani výška ani hloubka nemůže nikdy zničit Mou Církev. Má Církev bude znovu zbudována Mnou. Má Vassulo, nejsi nic, vůbec nic, a přesto tě mohu použít.  Zastíněním toho, co jsi „ty“ se stane, že Můj Duch v tobě může mluvit a jednat. Neměl by v tobě narazit na žádného rivala. Neboj se, i kdyby se Můj Duch setkal s rivalem, postarám se vždy o jeho zničení.

Odevzdávej se Mi každý den, buď ochotna konat Mou Vůli a ostatní ponechej Mně, svému Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message