DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nebudu se nečinně dívat na tvé neštěstí

12. srpna 1989

Ježíši?

Já jsem.

Květino, jednota, připoutání se ke Mně, věrnost a horlivost tě pozvednou ke Mně. Klaněj se Mi, jsem tvůj Bůh. Dej Mi spočinout, jsem tvůj Svatý Průvodce. Utěšuj Mě, jsem tvůj Ženich. Doufej ve Mě a jedině ve Mě, neboť Jsem Ten, Který Zachraňuje.

Já jsem Ježíš.

13. srpna 1989

Mé dítě, Můj Duch je nad tebou. Má Ruka na tvé ruce, Mé Slovo je na tvých rtech. Má Přísloví jsou tvou lampou, která vede tvé kroky. Budeš-li stále zachovávat svou lásku ke Mně a sledovat Mé pokyny a Přikázání, Láska a Věrnost tě nikdy neopustí. Zůstanu tvou nadějí a ty zůstaneš Mou dědičkou.

Přemohu všechno zlo, Mé dítě, které tě obklopuje. Nebudu stát stranou, když tě postihne neštěstí, a ty, Mé dítě, budeš hlásat Mou Spravedlnost a Mou Moc, která zachraňuje dokonce i těla, která už jsou v rozkladu. Já Jsem Vzkříšení a každý národ Mě bude oslavovat a chválit.

Budu s tebou až do konce. My, Mé dítě?

My?1 Vždy si pamatuj, že Já, tvá Matka, jsem ti stále nablízku. Modli se bez přestání.


1 To druhé „my“ řekla Panna Maria.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message