DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Den před Nanebevzetím Panny Marie

14. srpna 1989

(Den před Nanebevzetím Panny Marie)

Já jsem Pán; Mé dítě, prošel jsem celým tímto vyhnanstvím a pak jsem našel tebe, tebe, kterou Mé Srdce miluje; pevně jsem tě uchopil a vedl tě zpět na přímou stezku; nebo bych tě měl opustit? povedu tě, dokud tě nepřivedu do Domu Své Matky, do Pokojíku Té, Která Mě počala; zítra posvěcuj svůj den, buď Mou vůní kadidla a provoň své okolí;

Můj Duch na tobě spočívá; odvahu! nikdy tě neopustím, máš Má požehnání, Mé dítě;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message