DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvé trápení není nic ve srovnání s Mým

5. července 1989

Můj Pane?

Já jsem to. Pokoj s tebou.

Pane, někdy je to těžké.

Má Vassulo, vím, je to těžké žít na poušti, ale vzpomeň si, že Mé Oči se z tebe nespustí. Opři se o Mne. Má Slova nejsou jiná než dřív. Bez přestání volám k obrácení všechny generace. S velkou láskou a soucitem vám stále podávám Svou Ruku. Jsi ochotná pokračovat v Mém Díle Lásky?

Ano, Pane, jsem ochotná, když je to Tvé přání.

Je to Mé přání. Mým přáním je, aby každá duše na zemi zkrásněla. Mým přáním je, aby všichni chutnali Můj Chléb. Všechny vás miluji. Mým přáním je naplnit vás, a to zadarmo. Mým přáním je přivést bezbožné opět k rozumu.

Má Vassulo, vnímej Mé Svaté Srdce. Nikdy nebylo tak trýzněno jako v tomto temném století.

Ó Bože ...

A přece, oč větší je bolest, když vidím, kolik duší směřuje do věčného ohně ... pochop, Mé dítě, že tvé utrpení není nic ve srovnání s Mým. Dovol Mi spočinout v tobě.

Buď v Pokoji.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message