DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem tvůj Duchovní Vůdce

14. června 1989

Ježíši?

Já jsem. Má Vůle je, abys pokročila. Je to i tvá vůle?

Ano, můj Pane, je, ale s mým okolím jsou potíže.

Přijmi své okolí a všechno, co jsem ti dal. Mou Vůlí je, abych tě měl nablízku, aby ses opírala o Mě a o nikoho jiného. Jsem tvůj Mistr a tvůj Duchovní Vůdce.

Má Vassulo, dovol Mi přečíst ti pasáž z Mého Slova.

(Ježíš mi dal otevřít Písmo v knize Sírachovec 4,11-22: Moudrost jako vychovatel. Otevřela jsem to namátkou.)

Vidíš? Já jsem Moudrost a jsem tvůj Vychovatel.

Pane, 19. verš mě trápí.

To znamená, jestliže Mě opustíš úplně, ale neboj se, pozvednu tě pokaždé, když se ocitneš na pokraji pádu. Vyhradil jsem ti zvláštní místo ve Svém Nejsvětějším Srdci, Má Vassulo. Dovol Mi plně tě vychovávat. Láska tě miluje, mám radost pokaždé, když si na Mě vzpomeneš. Budeš o tom všem rozjímat?

Měj Můj Pokoj.

Můj Bože, jak je to všechno možné, Bůh, který se mnou mluví?

Já Jsem. Květino, buď se Mnou.

Buď Bohu chvála.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message