DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Potřebuji obětavé duše

15. června 1989

Můj Bože?

Já jsem; rozlišuj Mou Přítomnost... buď připravena Mě přijmout, Můj anděli,opakuj po Mně tato slova:

Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
Můj Pane, jemuž se klaním,
nabízím Ti svou vůli;
učiň Mě nástrojem
Svého Pokoje a Své Lásky,
učiň mě Svou obětí,
obětí Planoucích Tužeb
Tvého Nejsvětějšího Srdce;
amen;

ano, a teď se Mi cele odevzdej; potřebuji obětavé duše, proto Mi nabídni svou vůli, Vassulo; buď jedno se Mnou, který jsem Nejvyšší Oběť Lásky; Můj pozůstatku, Má vlastní, Má myrho, Můj oltáři, zkrášlím tvou duši tím, že tě nechám podílet se na Mém Kříži Pokoje a Lásky až do konce; Já a ty, ty a Já, spojeni v Lásce;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message