DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buďte Mým odrazem

10. ledna 1989

(Poselství pro modlitební shromáždění.)

Pane?

Já jsem to.

Všechno oč vás prosím, je, abyste se modlili ve svatosti. Modlete se bez přestání, modlete se z celého srdce. Buďte k sobě navzájem laskaví. Buďte jako zrcadla, v nichž se zračí Má Svatost a Čistota. Ať na vás svět vidí, že jste Moji, že jste děti Boží Lásky. Kde je Duch Páně, tam je Svatost a Láska, tam je Světlo, tam je jas. Milujte se tedy navzájem. Milujte své nepřátele! Buďte dokonalí! Jako je Dokonalý váš Otec na Nebesích!

Buďte všichni požehnáni. Požehnáni buďte i vy, kdo jste nově přišli. V pravdě vám říkám: Já jsem Brána Věčného Života. Kdo ve Mne věří, i kdyby byl mrtev bude žít. Já jsem Vzkříšení. Přijměte Můj Pokoj. Nabízím vám Svůj Pokoj, přijměte Jej a šiřte jej po celém světě. Buďte Moji, ať ve vás každý pozná Mne.

(Těsně předtím, než mě Pán poslal s tímto Poselstvím mezi lidi, někdo přišel a přinesl mi krásnou sošku Panny Marie z Fatimy.1 Pochopila jsem, že mě naše milá Paní přišla právě včas doprovázet při všech mých veřejných modlitebních setkáních.

A teď mi řekli, když se jednalo o setkání v blízkosti Lausanne, že nemám brát fatimskou Pannu Marii s sebou, že všechno uspořádají sami. Té noci jsem viděla ve snu naši milou Paní z Fatimy, jako sochu, jak se na mě dívá. Prosila jsem Ji, ať mi dá znamení, abych věděla, zda chce jít se mnou, doprovázet mě při modlitebních shromážděních. Sotva jsem to dořekla, rozpřáhla náruč a objala mě a setrvala tak. Ráno, když jsem se probudila, tak Panna Maria z Fatimy napsala: "Prosím, nenechávej Mě doma, vezmi Mne s sebou!")

Vassulo, přijmi Můj Pokoj. Čti znamení, které ti Pán dává, správně je poznávej a jednej podle nich.

Prosím tě, pomáhej mi, ať si jich všímám.

Pomohu ti.

Děkuji Ti, Svatá Matko.

(Včera jsem slyšela o reakci jednoho kněze, který se o mně doslechl. Řekl: "Pryč od ní, je to šarlatánka!" Nějak se mi jeho poznámka zalíbila, protože být označována za lhářku, to mě spojuje s Ježíšem, na kterého farizejové poukazovali jako na lživého proroka. Tolikrát mi Ježíš říkal, že mě budou kárat, pronásledovat, hledat na mně každý křivý vlas. Jsem šťastná, že jsem skutečně kvůli Němu kárána a pronásledována.)

Mé dítě, modli se za ty, kdo tě obviňují a odsuzují. Modli se za ně, ať otevřou svá srdce. Modli se za všechny duše, které neuznávají Slitovná Znamení Pána.

Zůstaň Mi blízko, my, nás?

Ano, my, nás.


1 70 cm vysokou


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message