DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Může být Satan sám v sobě rozdělen?

13. ledna 1989

Ježíši? Jeden kněz teď řekl, že Tvá díla, která mi dáváš, jsou spiritismus kvůli tomu, jak je zapisuji. Prosím, pomoz mi.

Vassulo, pomohu ti; Chvála Bohu za to, že tě osvobozuje od zla; ať si všichni ti, kdo pochybují a falešně tě obviňují, připomenou slova Písma: „dobrý strom nese dobré ovoce“, pokoj, Má Vassulo; raduj se, když s tebou lidé zle nakládají a pronásledují tě, neboť tvá odměna v Nebi bude veliká;

milovaná, těch, kdo tvrdí, že tato Díla nepochází ode Mě, Boha, ale že jsou dílem spiritismu a okultismu, se ptám: může být Satan sám v sobě rozdělen? je-li sám v sobě rozdělen, jak může jeho království obstát? - Má milost je s tebou, Mé dítě, ale oni to nepochopili;

Pane, ti, kteří mě obviňují a odsuzují ještě dříve, než by si poselství přečetli nebo se se mnou setkali, nechtějí věřit ani tomu, že se skrze Tvá Poselství mnoho lidí obrátilo. Oni mi nevěří!

protože mají uši, ale neposlouchají; Vassulo, od počátku časů jsem neustále posílal proroky, ale mnozí byli pronásledováni a zabiti; lidé se nezměnili;

Já, Pán, říkám toto: když se ke Mně někdo veřejně přizná před lidmi, k tomu se i Já Sám přiznám v přítomnosti Svých andělů; ale pokud Mě kdokoliv před lidmi zapře, toho i Já zapřu před Svými anděly; každý člověk, který není se Mnou, je proti Mně, a ten, kdo se Mnou neshromažďuje, rozptyluje;

oznamuji všem generacím, že Má Díla nikdy neskončí; Můj Duch je skutečně mezi vámi; miluji vás všechny nekonečnou láskou a kvůli této lásce vás Mé Nejsvětější Srdce nenechá padnout; rozpoznejte Má Díla! rozlišujte duchy! Písmo praví: ten, kdo prorokuje, mluví k lidem, vzdělává, povzbuzuje, posiluje;1 

Mé Nejsvětější Srdce, tak nepochopené, je Propastí Lásky a Milosrdenství; vaše doba je mrtvá, ale Já, který jsem Vzkříšení, ji oživím; modli se za ty kněze, kteří sice mají uši, ale nechtějí slyšet; Má láska k nim je Veliká, ale právě tak veliké je i utrpení a zármutek, které Mi působí… sdílej se Mnou Můj Kříž, Mé dítě, zápas ještě neskončil;

Já, Pán, jsem s tebou až do konce; my?

Ano, Pane.

společně?

Ano, můj Pane, na věky věků. Amen.

(16. ledna jsem byla pozvána Světovou Radou Církví, abych se setkala s Metropolitou Damaskinem. Chtěl slyšet o Poselství a více se o něm dozvědět. Ježíš mě tam poslal právě v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. To je znamení. Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. ledna, což je zároveň svátek Petrova stolce a také moje narozeniny.

Stále si pamatuji, jak jsem se 20. května 1987, kdy jsem ještě neměla podporu žádného kněze, ale jen několika přátel, Ježíše, poté, co mi nadiktoval poselství o Církvi a o tom, že ji sjednotí, rozhořčeně ptala, jak se toto Poselství dostane k těm správným uším, když já jsem jen „outsider“, který žije v Asii. (Musím přiznat, že jsem tehdy o Světové Radě Církví vůbec nic nevěděla). Ježíš mi jednoduše odpověděl: „Dostane se;“ (20. května 1987). Pochopila jsem, že se Jeho slova „dostane se“ naplnila přesně 16. ledna. Jestli Poselství odmítnou či přijmou, to už je další věc.)PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message