DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Klíč ke svobodě a životu

18. září 1988

Můj Bože?1 

Já jsem; miluj Mě, neboj se Mě; boj se Mě, jen když se proti Mně bouříš;

každá kapka lásky bude použita k vysvobození duší z očistného ohně; tím, že Mě vroucně miluješ, hasíš jejich oheň2 a vysvobozuješ je z jejich trýzně; pak je Já, Pán, mohu konečně přijmout; proto Mě miluj, měj touhu po Mně a uctívej Mě; osvobozuj je jednu po druhé;

lidstvo musí pochopit, že láska v sobě zahrnuje Mocnosti Nebes a je Klíčem ke svobodě a k Životu; chápeš teď, proč tě Satan nenávidí? Má Vassulo, opři se o Mě, to všechno není zbytečné;

my, společně?

Navěky věků.


1 Miluji Boha natolik, že se tu na zemi cítím jako vdova.
2 Když to Ježíš říkal, viděla jsem scénu, v níž byl uhašen oheň, který planul na rukách duší.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message