DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Duch
Opravdový Život v Bohu

24. září 1988

Můj Bože?

Já jsem to. Pamatuj si, že jsem Duch a všechno, co mám, sdílím s tvým duchem. Ty a Já jsme jedno, láskou spojení ve sjednocení duší, a to vzájemně. Já, tvůj Bůh, a ty, Mé maličké. Já, tvůj Tvůrce, a ty, Můj tvor.

Připomeň všem, jejichž srdce se zatvrdila, že Mé Srdce posvěcuje. Ať vědí, že volám i bezejmenné, kteří nemají ctnosti ani zásluhy. Proměním ty, kdo mají kamenné srdce, a všechny je pozvednu. Podívej se na sebe, Vassulo, tvé zásluhy se rovnaly nule, a přesto jsem tě s velkou slitovností pozdvihnul. Teď víš, co znamená Opravdový Život v Bohu. Já Jsem Život.

Oslavuj Mě, Mé dítě. Nikdy se Mi nevzpírej. Podržuj si v paměti Mé pokyny.

Pane?

Já jsem to.

Jedna věc mě trápí. Je tu člověk, který říká, že žiji stále ve hříchu, protože jsem rozvedená a znovu vdaná. A proto říká, že toto zjevení nemůže být od Tebe, můj Bože, kvůli mé stálé vině.

Ať se ten muž bez hříchu hlásí u Mne! Ať přijde a ukáže Mi svou tvář.

Ano, můj Bože, pomoz mi, nevím, co mám na to říci těmto lidem.

Neříkej nic. Pojď rychle ke Mně. Tvůj Otec se o tebe stará.

My, nás, dítě?

Navždy a věčně. Amen.

Moudrost miluje děti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message