DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vyleji Svého Ducha

20. srpna 1988

Ježíši?

Já jsem;

milovaná, v těchto dnech Satan klame mnoho lidí tím, že napadá poselství a zjevení, která přicházejí ode Mě; kdybych nebyl přišel, abych tě osvobodil, byla bys ještě v jeho spárech; věř, věř v Mé Slitování, věř v Má Díla; uvědom si, kdo dnes jsi, a srovnej to s tím, kým bys dnes byla, kdybych tě nepřišel zachránit; Já jsem Světlo, vysvobodil jsem tě z temnoty;

Vassulo, Satan běsní a pokouší se vás všechny zmást a postavit proti sobě; uvědom si, jak pracuje; snaží se vás všechny zmást; dobře ví, že Má Díla zachraňují mnoho duší, a proto chce zkřížit Mé plány a bojuje proti nim; vždy ti budu nablízku, přečti si Skutky apoštolské 2. kap.; Můj Duch je dán shůry mnohým, ale jako vždycky se Tomu budou někteří vysmívat, neschopni si vysvětlit Jeho tajemství;

opakovaně jsem řekl, že vyleji Svého Ducha na všechny lidi a že budete prorokovat; mladí budou mít vize1 a staří budou mít vidění ve snech; dokonce i na ty nejposlednější z vás2 vyleji Svého Ducha; učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, tvorstvo! skutečně jsi pochopilo toto proroctví?

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou prosím Své učitele, kteří nevěří v Díla Moudrosti, aby se snažili pochopit skrytý smysl přísloví a moudrost vašich Předků; měli by prosit o to, aby byli naplněni Duchem Porozumění, který je povede k poznání Velikosti Mého Jména;

střezte se Satanových pastí; předem jsem vás varoval před jeho zlobou; Mé dítě, Já, Pán, tě nekonečně miluji a nikdy ti nedám zahynout;

Ale Pane, existují i falešná zjevení, dokonce poselství!

ano, existují, ale velice brzy je odhalím a ukážu vám, že jsou falešná; který otec by se po léta díval na to, jak jeho dítě jde po špatné cestě, a nevaroval by je? nebo který otec by se díval na to, jak je jeho dítě klamáno, a nic neřekl? nebude je varovat a neukáže mu pravdu? měl bych tedy Já, který jsem Láska a Slitování, zůstat zticha, nechat vás napospas všem těm nebezpečím a nepřispěchat vám na pomoc tím, že vám zjevím pravdu?… snažte se pochopit3  ...

Děkuji Ti, můj Bože, za Tvou trpělivost s námi se všemi. Tvé Milosrdenství je skutečně Obrovské.

Ach, Vassulo! kdyby jen pochopili Mé Milosrdenství! pojď ke Mně!

(Cítila jsem, jak si Ježíš přeje, abych Mu byla nablízku a abych se na Něj spoléhala.)

přál bych si, abys Mi důvěřovala, chci, aby Mi důvěřovalo celé Mé stvoření;


1 Vizionáři dnešních dnů jsou především děti, jako např. v Medžugorje, Fatimě či Garabandalu.
2 Např. na mě, která nic neznamenám.
3 Tady Bůh mluvil jako velice trpělivý otec.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message