DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Ekklesia potřebuje oživení

6. srpna 1988

(Řím)

(Naše Svatá Matka.)

Nikdy neztrácej odvahu. Jsem s tebou. Vejdi do Ježíšových Ran, vejdi do Mého Srdce, plného starostí, pociťuj Mé utrpení, Můj pláč.

Přicházím k tolika dětem,1 ukazuji jim Své Srdce, dávám znamení tím, že Mé Obrazy prolévají slzy, zjevuji se na různých místech, ale srdce Mých dětí jakoby měla tlustou skořápku, vrstvu nevíry. Vysmívají se těm, kdo věří. Boží Slovo pro ně nic neznamená. Ignorují Boží volání, Našemu varování sotva věnují pozornost. Nikdo si nepřeje slyšet zjevení, přicházející od Boha a vyslovované Jeho Ústy. Ve vašem století se víra ztratila, byla odplavena nesnášenlivostí, perverzí, krutostí a výsměchem. Mé Neposkvrněné Srdce je plné zármutku, Má Ruka už nemůže zadržet Boží Rámě, které už na vás skoro dopadá.

Ekklesia potřebuje znovuoživení a doba Jejího Tříbení už téměř uplynula. Duch Svatý sestoupí na vás na všechny a daruje vám naději, lásku a víru, opět napřímí vaši víru a nasytí vaši duši. Bude se tomu říkat Velký Návrat, Vytrysknutí Věčného Zdroje, Rozevření květů. Čištění Církve vás všechny připraví, abyste se dívali tváří v tvář svému Bohu. Chápejte přece Mou vroucí lásku, kterou k vám všem chovám.

My, nás?

Ano my, nás.

Pojď.


1 skrze zjevení


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message