DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ekklesia musí být oživena

6. srpna 1988

(Řím)

(Naše Svatá Matka.)

Vassulo, nikdy neztrácej odvahu; Já jsem vedle tebe; vstup do Ježíšových Ran, vstup do Mého trýzněného Srdce a vnímej Mou bolest, vnímej Můj pláč;

přicházím k mnohým;1 odhaluji jim Své Srdce; dávám znamení tím, že Mé Obrazy prolévají slzy; zjevuji se na různých místech, ale srdce Mých dětí je pokryto tlustou skořápkou, vrstvou nevěry; vysmívají se těm, kdo věří; Boží Slovo pro ně nic neznamená; ignorují Boží volání, Našemu varování sotva věnují pozornost; nikdo nechce naslouchat zjevením, která pocházejí od Boha a jsou vyslovena Jeho Ústy; ve vašem století víra zmizela; byla odplavena nesnášenlivostí, perverzí, krutostí a hanebností; Mé Neposkvrněné Srdce je plné žalu a starostí; Má Ruka již nemůže déle zadržet Boží Rámě, aby na vás nedopadlo;

ekklesia musí být oživena a doba Jejího očišťování je nyní téměř u konce; Duch Svatý na vás všechny sestoupí a daruje vám naději, lásku a víru; obnoví vaši víru a nasytí vaši duši; toto vejde ve známost jako Velký Návrat, Vytrysknutí věčného Pramene, Rozkvět květin; očista ekklesie vás všechny připraví k přijetí Nového Nebe a Nové Země; připraví vás na setkání s vaším Bohem; pochopte Mou hlubokou lásku, kterou k vám všem chovám;

my, společně?

Ano my, společně.

pojď;


1 Skrze zjevení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message