DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo odporují Petrovi, odporují Mé Církvi
Skloňte se, abyste se sjednotili

21. června 1988

Pane?

Já jsem to. Modlete se o obnovu Mé Církve. Modlete se za duše, které oponují Petrovi, modlete se za ty, kdo se pokoušejí Petra umlčet. Dny už jsou sečteny a Má Duše se noří do starostí a utrpení. Mé Svaté Srdce je plné hořkosti. Má Duše tak strašně touží po tom, abyste uznali svou Chybu.

Ti, kdo odporují Petrovi, odporují Mé Církvi. Staví se proti Mému Zákonu, protiví se Mně, svému Pánu a Bohu. Pohrdají Petrem-Mých-Beránků a tím posuzují Můj Zákon. Zaslepeni bludem marnivosti už nevidí jasně, že když odmítají Petra, nejsou už poslušni Zákona, místo toho se přidávají k těm, kdo odsuzují Můj vlastní Zákon! Ó slyšte přece, co Duch říká Církvi! Obrať se, vrať se zpět, milovaný.1 Jsem to Já, Pán, Pán, který vyvolil Petra, dnes se jmenuje Jan Pavel II. Říkám vám, milovaní, Mé Svaté Srdce si ho vyvolilo. Vrať se, smiř se kvůli Mně, milovaný. Já, Pán, ti chci odpustit hříchy a očistit tě.

VRAŤ SE! Vraťte se všichni k Petrovi, neboť jsem to Já, váš Bůh, kdo ho vyvolil. Já jsem to, kdo mu dal jazyk učedníka a skrze Mne je schopen dát odpověď zemdleným. Ó tvorstvo! Což už ve vás nezbylo ani trochu moudrosti? Tvorstvo! Neumíš dost ocenit Mou Nekonečnou Lásku, ale přesto odpovídám každému, kdo ke Mně volá. Jsem s vámi, když jste v nesnázích, jsem vaše Útočiště.

Dnes vám chci, Já, Pán, dát další přikázání. Napiš: "Skloňte se! Skloňte se, abyste byli schopni se smířit a sjednotit. Pokořte se, abyste vytvořili jednotu."

Dítě.

Ano, Pane?

Dávám ti Svůj Pokoj. Buď poslušná, dovol Mi použít tě, jak si přeji. Důvěřuj Mi, jsi v Rukou svého Otce.

Pane,
nedělám nic, než že Tě následuji.
Má duše je v pokoji,
cítí se jako dítě u své matky.
Úplně Ti důvěřuji
a chci Tě poslouchat jako dítě.

Uvědomuj si Mou Přítomnost. Jsem s tebou. My, nás!

My, nás!

Ano, Pane, ano, Svatá Maria!


1 Ježíš se zde obrací na arcibiskupa Lefebvra


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message