DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vydávej sladkou vůni jako kadidlo

20. června 1988

květino, přečti a zapiš tato slova z Mé
Knihy; piš, Má Vassulo: „Já, Pán, si
přeji nadále rozvíjet a odhalovat Své
myšlenky, dovolíš Mi, svému Bohu,
abych tě použil?“

květino, přečti a zapiš tato slova z Mé Knihy; piš, Má Vassulo: „Já, Pán, si přeji nadále rozvíjet a odhalovat Své myšlenky, dovolíš Mi, svému Bohu, abych tě použil?“

Ano, Pane, ale nikdy prosím nezapomínej na mou neschopnost.

nezapomínám; naslouchej Mi tedy a rozkvétej; vydávej sladkou vůni jako kadidlo; rozšiřuj svou vůni ve světě; dobrořeč Mi, svému Pánu, za všechna Má Díla; hlásej velikost Mého Jména; rozhlašuj, jak úžasná jsou Díla Mé Prozřetelnosti; všechno, co nařídím, je okamžitě provedeno; uč je, ať nesoudí a neříkají: „co je to? k čemu to je?“ všechno bude posouzeno v pravý čas;1 ať se naučí říkat: „všechna Díla našeho Pána jsou dobrá;“ v pravý čas dodám, co je potřeba; nesmí říkat: „toto je horší než tamto,“ neboť všechno prokáže svou hodnotu v pravý čas;

proto ti teď říkám, aby ses radovala a dobrořečila Mně, svému Bohu; miluji vás všechny! buď jedno se Mnou; vnímej Mě, rozeznávej Mou Přítomnost2  a následuj Mě;

Ano, Pane.


1 Kongregace pro nauku víry ve Vatikánu zkoumala poselství v letech 2002–2004 s pozitivním výsledkem.
2 Pozn. překl.: v angl. orig. „discern Me”.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message