DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluji svatost
Pozoruj Mě v Mém stvoření
Udržuj svůj plamen hořící

10. května 1988

Můj Pane?

Já Jsem; úplně se o Mě opři; Já jsem tvůj Pokoj;

pojď, nepodléhej pokušení; uč se ode Mě a vzpomeň si na Mé cesty; modli se, modli se, modli se; ať každé slovo vycházející ze tvých rtů, je modlitbou, která proniká k nebi a stoupá vzhůru jako vůně kadidla; buď ve stálém spojení se Mnou; pozvedej ke Mně svou mysl; mysli jedině na Mě; všechno, co máš a je dobré, pochází ode Mě; Já jsem tě vzkřísil; napiš to;

(Ježíš seděl vedle mě a položil Svou Ruku na mé rameno.)

utvářel jsem tě, všechny vás obemknu Svými Pažemi; květino, mluv se Mnou; tvých hovorů se Mnou ubylo; dávám ti všechno; Já se s tebou dělím o Svá Díla, tak jednej stejně se Mnou, svým Svatým Průvodcem, svým Ženichem; chci se s tebou dělit o tvé každodenní činnosti!

Má Vassulo, když se tvá ústa otvírají, aby něco řekla, dovol jim vyslovovat pouze svatá slova, ať vyslovují modlitby; žij v nepřetržité modlitbě;

Pane, jak by to bylo možné, Pane?

řeknu ti to; ať tvé chování, tvé myšlenky, tvá přání, tvá rozjímání, tvé úvahy, tvá služba, tvé potřeby, všechno! ať jsou modlitbou: Mým Obrazem; každá příležitost, která je ti dána, by v tobě měla probouzet svatost, tu svatost, kterou máte ode Mne, ale lidé zapomněli, jak ji užívat; každé duši jsem dal tento dar; oživím tuto milost, která teď ve vás jen dřímá; miluji svatost;

Učinil bys mě tedy, Pane, Svou milostí svatou?

Má milovaná, učiním, protože po tom toužím, aby byla svatá každá duše; Já, Pán, jsem pro tebe vybral tuto cestu; budeš Mě, svého Boha, uctívat v tichu;1 Já a ty, v odloučenosti, budeš žít pro Mě; těš se z Mého stvoření, miluj Mě, pozoruj Mě v Mém stvoření; miluj Mé stvoření; Vassulo;

(Ježíš se na mě podíval a na chvíli se zarazil. Spojil Své Ruce, lokty se opíral o kolena a Ruce měl svěšené. Jeho Svatá Tvář se na mě dívá. Jeho Vlasy jsou dlouhé a rozpuštěné, mají světle kaštanovou barvu s červeným odleskem.)

Vassulo?

Ano, Pane.

dej Mi své srdce a Já je ponořím do hloubi Svého Nejsvětějšího Srdce; vstup do Mého Nejsvětějšího Srdce... vstup tudy;

(Ježíš Svým Ukazováčkem ukázal na Své Srdce.)

Ó, pojď! volal jsem tě už od tvého narození! připravil jsem pro tebe místo, Vassulo! Vassulo!

Pane! Už jsem Ti dala své srdce, svůj život, všechno je Tvé!

ach, Vassulo, pokus se vnímat Mou Vůli; naslouchej tlukotu Mého Srdce; každý Jeho úder tě volá; proč Mi odporuješ?

Pane?

Já Jsem;

Pane, smím Ti něco pošeptat do Ucha?

naslouchám;

(Zde jsem něco pošeptala Ježíši.)

vejdi do Mého Nejsvětějšího Srdce a tam si odpočiň;

(Zeptala jsem se Ježíše ještě na něco jiného.)

ano, nechej to tak; miluji tě;

Miluji Tě, Pane.

(Později:)

(Vždy je mi velice smutno z lidí, kteří odmítají Svatou Marii jako „Matku Boží“. Bylo mi Jí velmi líto, plakala jsem. Chtěla jsem Ji potěšit. Potom mě napadl Satan.)

Vassulo, šetři si své slzy. Nenávidím všechny ty mučednické děvky________

Běž! Satane, běž pryč! Odstup ode mě, Satane!

...Pane Ježíši?

Já Jsem; chci ti občas ukázat, jak ďábel pohrdá tebou a Mými Svatými Cestami, tímto Způsobem, jak tě vyučuji; když proléváš slzy Lásky nad Mou Matkou, ďábla to rozzuří;

požehnáni jsou ti, kdo bydlí v Mém Domě a uznávají tvou Svatou Matku, jako „Matku Boží“ a „Královnu Nebes“;

pojď, milovaná, požehnám ti;2  žehnám ti, Má Vassulo;

Velebím Tě, Ježíši.

(Dotkla jsem se Jeho Svaté Hlavy.)

Děkuji, že mě vyučuješ.

pojď, vzpomeň si!3 vše spolu sdílíme! my, společně!

Ano, Pane; my, společně.

 

12. května 1988

Pane?

Já Jsem; nikdy nepochybuj, Vassulo; všechno přichází ode Mě; piš:

(Zde má Ježíš na mysli mé pocity „chvění“ v Jeho Přítomnosti. Ježíš mi znovu ukázal obraz Svého Ukřižování a dal mi poznat, jak každá kapka Jeho krve byla prolita pro nás. Ukázal mi Svou Tvář ve smrtelném zápase na Kříži, znetvořenou a plnou podlitin, pokrytou potem a krví; Jeho vlasy byly slepeny krví a Jeho oči plné krve, která stékala z probodeného čela. A to všechno pro mě, pro nás.)

Oltáři! udržuj svůj plamen hořící pro dovršení díla, které konám se Svou Církví!

pojď, společně; vnímej Mou Přítomnost;


1 Bůh mi dal milost rozjímání. Tehdy potřebuji být o samotě...
2 Ježíš se postavil, položil Svou Ruku na mou hlavu a požehnal mi.
3 S pozdvihnutým prstem, jako učitel, řekl: „vzpomeň si“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message