DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše generace je mrtvá - Jak velice toužím po této Jednotě!

18. dubna 1988

(Myslela jsem jen na Ježíše.)

Já jsem, pokoj tobě, duše; sklízej, co jsem zasel; uč Mé děti, uč je, jak přestat rebelovat proti Mně, uč je milovat se navzájem; modli se za záchranu duší, modli se za Světovou Radu Církví, modli se za Velký Návrat; vaše generace je mrtvá, modli se za její obnovu, modli se za její znovuzrození, za Novou Éru; modlete se za to, co začal Můj milovaný Jan1 z vnuknutí Mého Ducha Svatého;2 Má ekklesia bude jedna, Mnou obnovena, a přitáhne mnoho duší zpět do Mé náruče!

Mé ovce sešly na scestí, Satan na vás vychrlil svůj hněv, rozděluje vás, tříští, rozptyluje a mate... Petře! Ó, Petře, poznej Konec Časů; jak to, že většina z vás nemůže porozumět této Době? zastíněni temnotou Satanových křídel se mnozí z vás odchýlili od Pravdy! vezmi Mě za Ruku, Petře, a Já tě povedu; slyš Můj výkřik, svolej své Východní bratry, vyzvi je, aby se se Mnou setkali pod Mou střechou; shromáždi své Východní bratry na Mých Základech; svolej je přede Mě; jak velice toužím po této Jednotě! Petře? Petře, budeš-li Mi naslouchat, svolám pod Svou střechu všechny národy; posvětím je, všechny je obnovím; nechám skanout rosu Mé Spravedlnosti jako déšť z nebe a Má Zahrada zkrásní; doplním tvé zásoby ze Svých Zásob; naslouchej, Petře, Mému Hlasu; Mé Království je za dveřmi; Mé Království je mezi vámi, jak to, že ho nepoznáváte?

Petře, víš přece, že každé království, které je vnitřně rozdělené, se zhroutí; Můj Dům byl rozdělen a dnes leží v troskách; řekni jim, milovaný, o Mém Plánu Spásy; Petře, osvoboď Mé děti;

pokoj vám všem;

Ježíši, můj Bože, voláš pravoslavného patriarchu? Je to on, koho chceš, Pane?

ano, mám v plánu sjednotit všechny národy, od Východu až na Západ, od Severu na Jih, a přivést je všechny do Svého Světla, pod Svá křídla; všichni shromážděni do jednoho stáda, pod Mou ochranou, prostřednictvím Jednoho Bdělého Pastýře;

slíbil jsem, že se vás nikdy nevzdám a přijdu k vám v dobách nesnází; květino, dodržuji tento slib; všechny vás miluji a trpělivě čekám, až se vaše srdce otevřou a chopí se Mě; nezatvrzujte svá srdce jako v době Vzpoury, otevřete svá srdce, stojím u vašich dveří! Moudrost vás poučí, přijměte Můj Pokoj;

Chvála Bohu!
Buď veleben Pán!
Kéž přijde Tvé Království!

budu tě živit, Má Vassulo; my, společně?

Na věky,

věků;


1 Papež Jan XXIII.
2 Modlil se za Jednotu a Druhé Letnice.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message