DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi Má Síť

12. dubna 1988

(Od včerejška Satan využíval mých chvilek slabosti, napadal mou duši a zanechával ji rozrušenou. Okamžitě jsem pocítila, jak Ježíš utahuje naše pouta. Vypadají skutečně jako tenké provazy. Byly utažené tak, až jsem ucítila celou Ježíšovu paži.  Skoro jako bychom byli siamská dvojčata. Naklonil se dopředu a pozorně se mi zadíval do tváře. Pocítila jsem útěchu.)

Jsem blízko tebe. Pojď, žehnám ti. Miluji tě, Má Vassulo. Nikdy z tebe nespouštím Své Oči, zvláště v takovýchto chvílích slabosti. Utahuji naše pouta. Chápej, Vassulo, uzdravil jsem tě, aby svět viděl, že jsem stále mezi vámi.

Vassulo,1 uzdravil jsem tě, abych tě použil. Ze Své Náruče, ano, ze Své Náruče jsem tě vrhl do světa jako Svou Síť. Dcero, dovol Mi použít tě tímto způsobem. Občas Svou Síť přitáhnu a raduji se, když se v ní objeví nějaký úlovek.

Ano, sleduj Mé zájmy a pochopíš. Vím, že je pro tebe těžké žít ve světě, neboť už světu nepatříš. Zjevil jsem ti tvůj původ a to, komu jsi od počátku patřila, ale Zlý tě klamal po celou tu dobu.

Patříš Mi, pocházíš ze Mě, jsi Má vlastní, jako Ábel, který byl Mou setbou. Mám tě ve světě, ale nepatříš mu, svět tě nepoznává jako svou vlastní, a proto se tě snaží polapit. Mám tě uprostřed zkaženosti, kde tě budou pokoušet a ničit. Budou tebou opovrhovat a budou tě trápit. Odhalil jsem ti všechny tyto věci, abys byla připravena dříve než k nim dojde, a abys byla schopna přetrpět všechny zkoušky, všechny zkoušky, které jsou před tebou. Ukázal jsem ti tvůj kříž, ale Já jsem s tebou, abych ho s tebou sdílel. Nejsi sama. Jsem ti blízko a ve Mně najdeš spočinutí. Odvahu, dcero. Opři se o Mě, když jsi unavena, a Já ti dám odpočinout a utěším tě.

Pojď, usměj se na Mě. Nezapomeň, co jsem tě učil. Nikdy nepochybuj, že jsem Přítomen. Rozšiřuj Mé Království, dcero. Všechny vás miluji.

Udělám cokoliv pro Tvou větší slávu,

rozhodni za mě.

Amen.

(Naše Svatá Matka:)

Vassulo, protože přenecháváš volbu Pánu, věz, že Má v tobě zalíbení. Lepšího Vůdce mít nemůžeš. Moudrost tě poučí. Buď poddajná a ponechej všechno v Jeho Rukou. To se Pánu líbí. Plně se spoléhej na Boha. Miluji tě, buď požehnána.

Velebím Tě, Panno Maria.

My, společně?

Ano. My, společně.


1 Ježíšův hlas zesmutněl.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message