DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Pán, nechci žádné dělení ve Své Církvi

19. března 1988

Ježíši, přicházím k Tobě.

Ach, Vassulo, nikdy neumdlévej s psaním.

Dnes dávám potravu Svým vyhladovělým beránkům. Zítra vás chci shromáždit a učit vás Svým Tajemstvím. Potěš Mě tím, že budeš šířit modlitbu Svatého Růžence u všech, kdo Mě milují a svědčí pro Mne.

To znamená u všech křesťanů?

Ano, Má milovaná. Mou Matku musíš ctít stejně, jako Já Ji ctím. I Zastavení Mé Křížové cesty máš učit rozjímat a modlit se,1 a to všechny, kdo svědčí pro Mne.

Všechny křesťany, Pane?

Ano, všechny ty, kdo Mě milují. Já, Pán, si nepřeji žádné dělení ve Své Církvi. Kvůli Mně a v Mém Jménu dospějete k jednotě, budete Mne milovat, následovat a svědčit pro Mne. Budete se navzájem milovat, jako Já miluji vás. Sjednotíte se a stanete se jedním stádem pod vedením jednoho Pastýře.2 Jak víte, vyvolil jsem si Petra, dal jsem mu autoritu. Svěřil jsem mu klíče nebeského království. Prosil jsem Petra, aby živil a chránil Mé beránky a ovce.3 Tuto moc dostal ode Mne. Nikdy jsem si nepřál, abyste vy lidé na tom něco měnili.

Spojte se, milovaní, abyste posílili Mou Církev. Hledejte ve Mně, co si přeji, sledujte Mé zájmy, ne své vlastní. Usilujte o to, abyste Mě oslavili. Oslavuj Mě, tvorstvo, tím, že se sjednotíš. Vneste život do Mého Těla, do Církve. Miluji vás všechny. Otevřte uši a slyšte Mé volání z Kříže!

Vassulo, vzpomeň si, kde je tvůj domov. Ano, v Mém Svatém Srdci. Pojď, pojď, milovaná, čekám. Nekonečně tě miluji.

Můj Pane a Spasiteli, miluji Tě.
Prosím, uč mě, jak se Ti líbit,
abych byla schopna být u Tebe
a mohla být Tebou použita, kde Ty chceš.

Budu tě poučovat. Buď ochotná a pokorná a hleď jen na Mé zájmy ve společném působení. My, nás pro všechny časy. Já pro tebe, ty pro Mne. Jsem po tvém boku. Modli se, Vassulo, o záchranu duší. Stvořil jsem tě pro toto Poselství.

Děkuji Ti, Ježíši.


1 tak se to Pánu líbí
2 papeže


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message