DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Byla Má Krev prolita nadarmo?
Ó století absolutní nevíry

17. března 1988

Vassulo, slyš Můj Hlas, jako na začátku Mého volání.

Dávno před tebou jsem volal mnohé, aby Mi sloužili. Ano, to ještě byly Dny Ctnosti, kdy takové dary milosti byly žádoucí. Volal jsem prosté duše a ony nikdy nepochybovaly o tom, že jsem to Já, jejich Bůh a Zachránce, kdo je volá. Ani jejich okolí nepochybovalo, jak se to dnes běžně děje. Tvé století, Vassulo, je mrtvé. Připravili poušť tím, že odsoudili Mé dnešní Dílo, a tak se poušť rozrůstá. Má Krev byla prolita, aby zavlažila vaše srdce a umožnila vám žít v Mém Světle.

Ó, tvorstvo, byla Má Krev prolita nadarmo? V tomto století platí: "Neposlouchej, zavři uši, protože hlas, který slyšíš, je jistě ďáblův." A ti, které jsem v této době zvlášť omilostnil, kterým jsem dal vize, tyto duše jsou Mými vlastními lidmi uprostřed Mého Domu poplivávány a odrazovány. I přes lepší vědění Mě před lidmi odsuzují, když popírají Mé duchovní Dary. Kdyby byly Mé dary Ducha vítány, pak bych slyšel slova adresovaná těm, kdo slyší Mé volání: "Dobře poslouchej, nastraž uši, synu, je možné, že tě skutečně volá Pán." Ať si Mé tvorstvo znovu přečte povolání Samuelovo.1 To byly tehdy Dny Ctnosti a bázně Boží, kdy byly vítány dary milosti.

Přál bych si, abych ti, ó tvorstvo, mohl říci: "Století malé víry", ale ne, o tobě se už dnes dá jen říci: "Ó, Století-Absolutní-Nevíry!"

Dcero, jsem unaven. Dej Mi spočinout ve svém srdci, dítě.

Ó přijď, Pane!

My, nás?

Ano, Pane.

(Ježíš se mi zdál velice smutný a velice unavený.)

Piš.

Ano, Pane.

(Bůh, je zarmoucen tím, že tolik lidí dává na první místo ďábla. Svatá Terezie z Avily říká: "Nechápu tyto strachy. Říkáme 'ach ten ďábel, ten ďábel', místo abychom řekli 'Bůh! Bůh!' a ďábel by poznal, co je strach!" Dnes se to děje velice často. Pak jsou i takoví, kteří hanobí a posmívají se, když říkají: "Dej se vyšetřit, máme dobré lékaře", nebo také ti, kdo se chlubí svými parapsychologickými znalostmi. Pro ty jsou takové dary milosti Boží 'překonanou věcí'. - Ale nejhorší ze všeho v očích Božích je zdánlivě svaté pokrytectví nebo diplomacie, která jako tehdy Pilát, když se měl zastat Pána, neřekne jasně ani ano, ani ne, ale umyje si ruce pro získání nevinnosti. A proč? Protože chybí víra.)

18. března 1988

Nechť je, Má květino, tvou hvězdou a tvým symbolem toto Svaté Slovo:

VÍRA

Ano, století Ubohosti.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message