DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Byla Má Krev prolita nadarmo?
Ó století absolutní nevěry
VÍRA

17. března 1988

Vassulo, naslouchej Mému Hlasu jako na začátku Mého volání;

dávno před tím, než ses narodila, jsem volal mnohé, aby Mi sloužili, ano, to byly Dny Ctnosti, kdy byly takovéto milosti vítány, volal jsem prosté duše a ony nikdy nepochybovaly o tom, že jsem to Já, jejich Bůh a Zachránce, kdo je volá, ani jejich okolí nepochybovalo, jak se to děje dnes, tvé století, Vassulo, je mrtvé, učinili ze všeho poušť tím, že odsuzují Má dnešní Díla, čímž se pustina stále rozrůstá, Má Krev byla prolita, aby zavlažila vaše srdce a umožnila vám žít v Mém Světle;

Ó, tvorstvo, byla Má Krev prolita nadarmo? v tomto století platí: „neposlouchej, zacpi si uši, protože hlas, který slyšíš, je jistě ďáblův“; a ty duše, které jsem omilostnil a dal jim vize, jsou zesměšňovány a odrazovány Mými vlastními, těmi, kdo jsou z Mého Domu; jsou rozhodnuti a vždy hned připraveni Mě odsoudit, navzdory tomu, čím jsou, Mě před lidmi odsuzují, když popírají Mé Dary; kdyby byla vítána Má Požehnání, tak bych slyšel od Svých vlastních, jak říkají těm, kdo jim pověděli o Mém volání: „nastraž své uši, synu, neboť by to skutečně mohl být Bůh, kdo tě volá“; ať si Mé tvorstvo znovu přečte o povolání Samuelově;1 to byly Dny Ctnosti, kdy byla požehnání vítána;

přeji si, abych dnes o Svém tvorstvu mohl říci: „Století malé Víry“, jako předtím, ale dnes o tobě mohu říci jen: „Ó, Století absolutní Nevěry!“

dcero, jsem unaven, dej Mi spočinout ve svém srdci, dítě;

Ó, pojď, Pane!

my, společně?

Ano, Pane.

(Ježíš vypadal velmi smutně a byl tak unavený.)

piš;

Ano, Pane.

(Bůh je smutný, neboť tolik lidí dává před Ním přednost Ďáblovi. Svatá Terezie z Avily říká: „Nechápu tyto strachy. ‚Ach, ten ďábel, ten ďábel!’, říkáme, když bychom měli říkat: ‚Bůh! Bůh!’, a tak ďábla pořádně vystrašit.“ Dnes dáváme ďáblu velice často přednost. Pak jsou lidé, kteří se vysmívají a říkají: „Běž, příteli, a dej se vyšetřit. Dnes máme dobré lékaře.“ - Nebo takoví, kteří se chvástají svými znalostmi z parapsychologie, protože pro ně jsou Boží volání „staromódní“. - Ovšem ze všeho nejhorší je v očích Božích: Pokrytectví. Takoví dávají diplomatickou odpověď, která neznamená ani ano, ani ne. Jsou jako Pilát, který si prostě umyl ruce, když se měl zastat Pána. A víte proč? Protože chybí Víra.)

18. března 1988

Má květino, ať je tvým symbolem Svaté Slovo:

VÍRA;

ano, éra Úpadku;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message