DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tak odpouštím
Povedu tě, jak si přeji

6. prosince 1987

Vassulo, piš:

Já, Pán, si přeji, abyste se s úctou modlili modlitbu Křížové cesty: Nejprve rozsviťte světlo k uctění Mé Matky a obětujte Jí svíci, potom bych vás chtěl vidět pokleknout u každého Mého Zastavení a uctít Mě tím, že budete u Mých Zastavení držet zapálenou svíci.

Pane, už jsi rozvrhl Své plány. Pokorně Tě prosím, abys nám pomohl kráčet po Tvých cestách, abychom oslavovali Tebe, Pána.

Pomohu. Opřete se o Mě a Já vás ponesu.

Vassulo, až se toto uskuteční, připomenu ti druhou událost, která bude hned následovat. Připomenu ti, že už nemáš hledat své pohodlí.

Můj Bože, mluvíš k nám všem?

Ne, mluvím k tobě, Vassulo. Pohleď Mi do Tváře.  Připomenu ti, že od této události na sobě pocítíš Mou mocnou Ruku.  Bude do tebe proudit Má Božská nauka. Budeš muset být poddajná a ochotná Mi sloužit, být věrná a ctít Mě. Budu tě používat, budeš využita plně, dokonce jako Můj terč.  Jsi Má tabulka,1 maličká. Mám v úmyslu přivést Své ovce zpět k Petrovi. 

Pane, můj Bože, už víc než rok jsem Tvou „tabulkou“. Používáš mě každý den a já Tě miluji, protože jsem Ti tak blíž. Můžeš mě používat. Chci Ti být věrná a toužím být Tvou otrokyní.

Vassulo, jak velice tě miluji! Chceš políbit Mé nohy, až se pomodlíš Křížovou cestu?

Ano, Pane, chci.

Pojď, nezapomínej na Mou Přítomnost. Zdá se, že Mě v těchto dnech zanedbáváš. 

Můj Bože, dej mi sílu, abych to všechno zvládla. Jak víš, chtěla bych Ti dělat radost, ale mé možnosti jsou chabé. Odpustíš mi?

Ó Vassulo, jak velice tě miluji. Odpouštím ti.  Napiš, co jsi viděla.

(Když mi Ježíš říkal, že jsem Ho zanedbávala, vypadal smutně a vážně. Když jsem Ho prosila o odpuštění, Jeho Božská Tvář se rozzářila a se šťastným úsměvem, kdy jsem viděla dolíčky v Jeho tváři, rozpřáhl do široka Svou náruč, abych se vrhla do Jeho obětí.)

Odpuštění bude uděleno vždy bez nejmenšího zaváhání. A učinil jsem, abys Mě dobře viděla, abys mohla říci Mým dětem, jak odpouštím.

Pojď, my, společně.

(Když to Ježíš říkal, pohnul Svým ukazováčkem jako učitel, který klade důraz na to, abych to udělala.)

 

7. prosince 1987

Vedu tě „neobvyklým způsobem“, ale Já jsem Bůh a volím si cestu, jakou chci. Dny běží, ta chvíle je blízko. Povedu tě, jak si přeji, Vassulo.


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „tablet“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message