DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Posílám tě jako Svou poselkyni

23. října 1987

(Dnes ráno jsem si říkala, co asi Ježíš prožíval, když Mu farizeové nevěřili, a jak těžké to pro Něho muselo být, když je nemohl přesvědčit, že je skutečně Syn Boží. Jak velice byl jimi nepochopen!)

A kolik lidí dnes chápe Moje Poselství a plně mu věří?

Ale ano, jsou takoví, a je jich víc než těch, kdo nevěří.

Řekni Mi, koho je víc z těch, kdo slyší Má Poselství, plně je chápou a věří v ně: Mých ovcí nebo jehňat?1 Kdo je víc ochoten je slyšet?

Ze zkušenosti vím, že spíše Tvá jehňata jsou ochotna naslouchat.

Je to dnes přesně jako včera. Má dcero, časy a chování lidí se nezměnily. Je to zase zrovna tak jako dřív. Jako tehdy, když jsem ještě prodléval na zemi. Mnozí věřili, že jsem další prorok, jen docela malá skupina věřila, že jsem Mesiáš. Farizeové však, poté co Mi naslouchali, se na Mne vrhli a obviňovali Mě, že se rouhám Bohu. A teď, Vassulo, proč se divíš lidem, případně tomu, čemu teď věří? Přicházíš ode Mne a dnes tě posílám jako Svou poselkyni s Poselstvím Pokoje a Lásky. Přijdu, abych sjednotil Svou Církev. Ale dnes je to jako včera.

Řeknu ti: vrchnost bude bezradná a mnozí se budou zdráhat bezvýhradně věřit, že toto Poselství přichází přímo ode Mne. Někteří se budou bavit na tvůj účet, budou tě nepříjemně důkladně zkoumat. Jiní se ani nebudou obtěžovat, aby tě aspoň pár minut poslouchali. Další budou falešně vykládat Mé Poselství, neboť zase přesahuje jejich moudrost.

Podívej se přece, jak k vám přicházím, se Srdcem na Dlani, nabízeje všechno Své Odpuštění. Používám tebe, která jsi tak slabá a ubohá, abys byla Mým nástrojem. Tak se zjevuji skrze tebe, abych se vrátil na zemi a sjednotil vás. Ale vpravdě ti říkám: Kdyby jen byli chtěli dbát vnuknutí Mého milovaného Jana XXIII, vnuknutí, která všechna pocházejí ode Mne, pak by pochopili, že hodina se blíží. Hledejte v jeho slovech, neboť všechno, co předpověděl, pochází skutečně ode Mne. Maličká, ať všichni vědí, jak působím.

Můj Bože a můj Milovaný Otče, často mívám strach postavit se proti všem těm zdráháním a odmítáním, všem pohanám a hluchotě, neboť opravdu věřím, že toto všechno přichází od Tebe. Jakou radost by pocítili, kdyby uvěřili, že se k nám vracíš se Svým Milosrdenstvím a Láskou, abys byl při nás, abys nás sjednotil, zachránil nás a dal ožít Své Církvi!

Nestarej se o všechno další. Když haní tebe, pak haní i Mne. Všechno, co ti způsobí, způsobí i Mně.2

Šťastná duše, která poznává, co ty poznáváš, protože říkám ti, mnohé duše, kterých si velmi cením, chtěly poznat, co ty poznáváš, ale nedokázaly to. Chtěly slyšet, co ty slyšíš, vnímat, co ty vnímáš, ale nikdy nemohly. Vassulo, Má milost na tobě spočívá.

Děkuji Ti, Otče,
že jsi shlédl na mne, nejubožejší z tvorů,
a že jsi mi daroval všechny tyto milosti.
Čest buď vzdána Bohu, Všemohoucímu,
který trůní nade mnou!

Zůstaň docela blízko u Mne, protože tě čeká ještě mnohem víc zkoušek.

My, nás?

Ano, Pane. My, nás.


1 ovce - kněží, jehňata - laici
2 Bůh mi připomenul, že se mnou všechno sdílí, mé starosti i úzkosti. To mě uklidnilo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message