DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Posílám tebe jako Svého posla

23. října 1987

(Dnes ráno jsem si říkala, co asi Ježíš prožíval, když Mu farizeové nevěřili, a jak těžké pro Něho muselo být přesvědčit je, že je Syn Boží. Vůbec Ho nepochopili. Bylo nad lidské síly pochopit, že zrovna v jejich době by se něco takového mohlo stát. Nemohli prostě uvěřit a přijmout takový zázrak.)

a kolik lidí dnes chápe Moje Poselství a plně mu věří?

Není jich moc, ale je jich více než těch, kdo nevěří.

řekni Mi, koho z těch, kdo slyší Má Poselství, plně je chápou a věří v ně, je více? Mých ovcí nebo Mých beránků?

(Ovce zde představují kněze a beránci laiky.)

kdo je ochotnější slyšet?

Ze zkušenosti, kterou jsem udělala je patrné, že Tví beránci jsou ochotnější naslouchat.

dnes je to stejné jako včera; dcero, časy se nezměnily; dnes je to stejné jako včera; když jsem byl v těle na zemi, někteří ve Mě věřili, jako v jednoho z dalších proroků, jen pár lidí ve Mě věřilo jako v Mesiáše; když Mě Farizeové slyšeli, tak spěchali, aby Mě kamenovali pro rouhání, a dnes Vassulo, tak proč jsi překvapená, jak lidé věří? ty přicházíš ode Mě a dnes posílám tebe jako Svého posla se Svým Poselstvím Pokoje a Lásky, přicházím sjednotit Svou Církev, ale dnes je to stejné jako včera;

dovol Mi, abych ti řekl toto: autority budou zmatené a mnozí odmítnou plně uvěřit, že toto Poselství pochází přímo ode Mě, někteří se ti budou posmívat; budou tě pečlivě zkoumat, jiní se nebudou obtěžovat věnovat ti jedinou minutu, aby si tě poslechli, jiní Mému Poselství špatně porozumí, neboť je to opět nad jejich chápání;

jsem tady a přicházím, Já, Nejslitovnější, se Srdcem na Dlani a nabízím Jej; používám tě, slabou a ubohou, abys byla Mým nástrojem a abych se skrze tebe dával poznat, sestoupil na zem a sjednotil vás; ale vpravdě ti říkám, kdyby jen nahlédli do vnuknutí Mého milovaného Jana,1 která všechna pocházejí ode Mě, pak by pochopili, že ta hodina je nadosah; hledejte v jeho slovech, neboť všechna proroctví, která vyslovil, pochází vpravdě ode Mě; maličká, ať všichni vidí, jak pracuji;

Můj Bože a Milovaný Otče, někdy se bojím čelit všem těm zradám, posměchu, hluchotě a odmítání kvůli tomu, že doopravdy věřím, že jsi to skutečně Ty. Jakou radost by pocítili, kdyby uvěřili, že se k nám vracíš kvůli Svému nezměrnému Milosrdenství a Lásce, že jsi k nám znovu sestoupil a znovu nám pomáháš, abys nás sjednotil!! Abys nás zachránil!! Abys oživil Svou Církev!

Můj pozůstatku, neboj se; když se posmívají tobě, posmívají se Mně; když tě zradí, zradí Mě; všechno, co ti udělají, udělají Mně;2 

šťastná je tvá duše, že poznává, co poznává, neboť ti říkám, že mnohé duše, kterých si velmi cením, by rády poznaly to, co jsi poznala ty, ale nebylo jim to dáno; chtěly slyšet, co ty slyšíš, vnímat, co ty vnímáš; Vassulo, na tobě spočívá Má milost;

Dobrořečím Ti, Otče,
za to, že jsi shlédl na nejubožejší z tvorů
a že jsi na mě vylil všechny tyto milosti.
Sláva buď Bohu, Všemohoucímu, že mě osvítil. 

zůstaň Mi nablízku, protože tě čeká ještě mnohem více zkoušek;

my, společně?

Ano, Pane, my, společně.


1 Papež Jan XXIII. se modlil za Druhé Letnice, které by přinesly obnovu. Obnovu Božího stvoření, Boží Církve a také oživení, díky němuž by se v Církvi zrodila JEDNOTA.
2 Bůh mi připomíná, že se mnou sdílí všechny bolesti a úzkosti, což mě utěšuje.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message