DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dopadne na ně Můj Meč
Ohlašuj Mé varování

26. října 1987

(V noci na 24. října mě Bůh osvítil, abych lépe chápala význam zjevení Matky Boží, kterého se dostalo mé sestřenici v podobě obrovské sochy Panny Marie. Stalo se to, protože tím chtěl vyjádřit a potvrdit, že dovoluje Své Církvi sochy, představující Jeho a Svatou Pannu. Později, v noci na 25. října, mě Bůh osvítil ještě jednou, když mi dal na srozuměnou, že souhlasí s tím, abychom Jej zobrazovali na ikonách, malbách atd.)

Dovoluji Své Církvi vytvářet Můj obraz. Neobnažujte Mé Tělo, zdobte Mě, zkrášlujte Mě, ale nechejte Mé Tělo tak, jak skutečně je.1 Naslouchej, Vassulo, Já jsem Církev, důvěřuj Mi.

(Později:)

Milovaná, Já jsem Jahve. Napiš toto, Má dcero:

Ó tvorové! Což jsem neprobudil svaté a proroky, abych vás upozornil na Konec Časů? Neřekl jsem vám předem, že pošlu anděla Svého Nebeského Dvora, aby vám oznámil Můj tajný záměr, aby se tento naplnil? Pravdivost Mých Slov bude potvrzena.

Nepředpověděl jsem, že úkolem Mého posla bude sdělit vám Má Zjevení? Mým svědectvím je prorocký Duch. Radujte se, jásejte, vy všichni, kdo jste Mně věrni! Běda nevěřícím, neboť Mé Slovo na ně padne jako Meč, který roztříští všechnu jejich falešnou moudrost. Tu moudrost, která svedla Mé děti k tomu, že padly do Satanovy sítě, a která proměnila Má jehňata v bezbožný, neuctivý a nemravný lid.

Vassulo, ukáži ti varovnou vizi jako upomínku na to, co jsem tehdy udělal se Sodomou a Gomorou. Ať lidé dbají Mého varování, neboť Já, Pán, jsem prorokoval Svým tvorům: čím méně litují a čím méně Mě uznávají jako svého Stvořitele, tím hůř je zasáhne Můj Meč.

Ve Svém nekonečném Milosrdenství sestupuji na zemi, abych vás varoval. Jsem Duch Pravdy, který hovoří. Slyšte, co chci říci Své Církvi. Tvorové, nezůstaňte nečinní. Ohlašuj Mé varování. Stojím u dveří a klepu. Kdo slyší Můj hlas a otevře, k tomu Já, Pán, vstoupím, abych s ním usedl ke stolu. Neměj strach, protože to, co říkám, se vyplní. Stojím před tebou.

Pane, rozumím Ti dobře, tedy že mám osobně dávat Tvé varování dál? Jestliže ano, co mohu dělat víc než fotokopie, a ty rozdávat?

Všechno, co od tebe žádám, je láska. Dovol, ať do tebe vtisknu Svůj obraz. Ty, kdo mají Mé Poselství předávat dál, jsem si už vyvolil.

Pojď, jsem s tebou. Vnímej Mne, vnímej Mou Přítomnost, ano.2 Miluj Mě!

Miluji,Tě, Ježíši. Uč mě milovat ještě víc, tak jak bys chtěl, abychom Tě milovali.

Já jsem.


1 to znamená tak, jak zdobí kostel katolíci a řeckopravoslavní
2 Ježíš řekl 'ano', když jsem Ho poznala


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message