DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Turín a Svaté Plátno
Buď Mou obětí Lásky

5. října 1987

(Budu činit pokání za protestantského pastora, jak mě o to žádala Svatá Panna. Později odpoledne mi zavolala sestřenice Ismini a ptala se, zda bych nechtěla jet s ní a s jejím mužem do Turína. Pomyslela jsem si, že bych konečně mohla vidět Svaté Plátno, které je v Turíně. Ježíš zařídil všechno.

Sestřenice říkala, že pokaždé, když jede do Turína, spí v témže hotelu. Zjistila jsem, že tento hotel je jen 500 metrů od katedrály, kde je pohřební plátno. I tady mi to Ježíš usnadnil. Odpoledne jsem v Turíně navštívila katedrálu Svatého Plátna. Byl to velký dojem. Vystavili posvátné pohřební plátno pod kopulí katedrály. Věřila jsem, že vidím to nejsvětější ze všech míst. Pokoj a svatost vládly v tomto dómě, cítila jsem je v sobě, bylo to úžasné.

Později jsem se vrátila do hotelu. Když se sestřenice večer vrátila ze svých nákupů, chtěla jsem jí honem všechno vyprávět. Ale ona mě nechtěla poslouchat, protože měla také něco ohromného na srdci. Říkala mi, že docela blízko našeho hotelu objevila nejkrásnější sochu Panny Marie. Je jen několik metrů od našeho hotelu, v malé uličce směrem k cihlové budově.

Říkala mi: "Vassulo, už jsem kolem toho místa šla víc než stokrát, po mnoho let, aniž bych kdy viděla tuto nádhernou sochu! Ale tak je to, máme Matku Boží 'u nosu' a nevidíme ji!" Začala mně popisovat sochu a jak ji viděla. Napřed mi pořád říkala, jak velká je to socha: víc než tři metry vysoká a že má mladý, láskyplný obličej. Má rozevřené ruce a náruč, jako by chtěla obejmout celý svět. Její oděv je celý skládaný, má na sobě modrý plášť. Kolem ní jsou dva velké, dlouhé hedvábné závěsy zářivě šarlatové, jako reflektor, takže všechno ve světle vystupuje do popředí. Říkala jsem sestřenici, že jsem na tom místě viděla jenom obyčejnou fotografii, zaprášenou pouličním ruchem, a velmi krátké závěsy, ne víc než 70 cm, v červené a žluté barvě, rovněž špinavé, a nic víc, žádnou oslnivou sochu. Řekla mi, že jsem se asi špatně dívala. Její muž, který šel kousek za ní, ji prý varoval, aby se dívala před sebe, protože při chůzi koukala do vzduchu a riskovala, že ji něco přejede.

Na druhý den, v neděli, mi sestřenice chtěla ukázat krásnou sochu. Říkala jsem jí, aby šla napřed se mnou, aby viděla Svaté Plátno. Šly jsme tam tedy a byly na části mše. Pak jsme se šly podívat na sochu. Ale nebylo tam nic jiného než fotka a žlutočervené závěsy, jak jsem je předtím viděla. Ani stopy po soše! Má sestřenice byla šokována a už vůbec ničemu nerozuměla! Ale milostí Boží jsem já pochopila. Ta červená budova, která vůbec nevypadala jako kostel, byla ve skutečnosti kostel. Právě pod místem, kde sestřenice viděla sochu, byla malá dvířka. Strčily jsme do nich a zjistily, že vedou do nádherného kostela, kde se právě slavila Mše Svatá. To byl ten kostel, kde jsem podle přání Panny Marie měla dělat pokání za protestantského pastora, zapálit svíci a prosit Ježíše, aby mu odpustil. Tento kostel je zasvěcený Sv. Dominiku, který dostal vnuknutí modlit se Růženec. Velká a krásná socha se mé sestřenici zjevila proto, aby nás přilákala do tohoto kostela. Byla ostatně právě růžencová slavnost, mše v předvečer svátku, což jsme nevěděly.)

Ježíši, je to tak správně?

Ano, Vassulo, je to přesně tak, jak jsi to vyprávěla.

Pozvednu tě k Sobě, jakmile bude skončeno tvé poslání. Má Duše po tobě prahne. Vassulo, naslouchej Mé Matce.

Vassulo, řekni Ismini, jak velice ji miluji. Mé dítě, dala jsem jí tento Svůj obraz, abych vás upozornila a zavedla do Svého kostela. Mé milované, jak velice vás miluji! Ctěte Nás, Mé milované. Konejte pokání za své bratry.

Připomínejte si, jak jsme vám všem blízko. Nikdy neztrácej odvahu, neboť jsem s tebou. Vždycky se opírej o Ježíše. Má dcero, mysli na Ježíšovo Utrpení. Žij pro Něho a oslavuj Ho.

Mohu to všechno dělat jen s Tvou pomocí a s Ježíšovou pomocí. Chci Vás ctít.

Miluji vás všechny! Žehnám Ismini. Požehnala jsem jí i jejímu muži v kostele.

Děkuji Ti, Svatá Maria.

Žehnám ti též.

(Později:)

Odpusť mi, Pane, mou naprostou nehodnost, má selhání a nedostatek dobra, neboť to Tě uráží.

Odpouštím ti úplně. 

Miluji Tě velmi, milý Pane.

Pokaždé, když Mi říkáš "Miluji Tě", zavírám oči nad tvou ubohostí. Přecházím to a bráním Své božské Spravedlnosti potrestat tě, neboť jsi ve skutečnosti nevýslovně ubohá.  Mírníš Můj hněv, když Mi říkáš, že Mě miluješ.

(Ježíš se mi zdál vážný a měla jsem z Něho strach.)

Mám z Tebe strach.

Jsem Láska, neměj přece ze Mne strach.

Ó Ježíši, kdybych jen nebyla tak zlá a nevděčná!

Mám s tebou soucit a proto se málokdy na tebe zlobím.

Vím, že si nezasloužím ani kapku milosti. Byl jsi ke mně příliš dobrý, trpělivý, nikdy jsi se na mne nehněval. Miloval jsi mě s mými chybami. Rozmazlil jsi mě.

Vassulo, právě takové je Mé Milosrdenství.

Ježíši?

Já jsem to.

Můj Bože?

Já jsem to.

Prosím Tě, uč mě milovat víc a tak, jak si přeješ, abys mě ušetřil a já Tě ctila.

Mé malé dítě, jsem božský Mistr, který tě bude vyučovat.  Nikdy nepochybuj. Nikdy nepochybuj o Mém Odpuštění.

Ne, Pane, nebudu pochybovat. Učiň, ať jsem Tebe hodna pro Tvou Milost a Tvé přiblížení se ke mně. Dovol mi oslavit Tě. Zakaž mi hřešit a stále Tě urážet svými vinami, Milovaný!

Miluj Mě.

Ježíši, děkuji Ti. Otče, miluji Tě.

Chtěl bych tě vidět na Své Křížové cestě.

Ó Ježíši, jak to? Chci, ale jak? S kým? Kdo mě povede? 

(Mé oči se naplnily slzami zoufalství.)

Šetři si slzy na chvíle, kdy budeš slyšet, že Mou Matku někdo uráží. 

Ó Ježíši, pomoz mi!

Má dcero, opři se o Mne! Dej, ať tě poučím. Udělej Mi radost tím, že budeš poslušná jako dosud. Pojď, buď u Mne, miluji tě.

Miluji Tě, Ježíši, slituj se nad mou nevědomostí.

Mám soucit. Buď Mou radostí a říkej: "Dovol mi být Tvou obětí, obětí Tvé planoucí Lásky. Chci Tě vzývat, Tebe a jen Tebe, s Tebou na Tvém Kříži, nehledíc napravo ani nalevo. Přeji si hasit Tvou žízeň tím, že pro Tebe získám duše. Chci být obětí Tvé Lásky. Miluji Tě" Řekni to!

(Řekla jsem to.)

Od této chvíle už neopustíš Mé Srdce, Vassulo. Vyber si! Svůj život, nebo život oběti. Vyber si.

Ježíši, nechci, abys mě opustil. Chci být s Tebou, po Tvém boku.

Pak jsi volila dobře. Budeš Mi podobná, buď obětí Lásky. Má květino, pokveteš v Mém Světle.

Děkuji Ti za všechno, co mi dáváš, a za soucit, který máš se mnou.

Měj Můj Pokoj, Má dcero, nikdy nezapomínej na Mou Přítomnost. Dovol Mi odpočinout si v tobě, neboť tam je Mé obydlí.

Ježíši, děláš mě šťastnou a učím se od Tebe.

Má květino, jsem tvůj Mistr a tvůj Bůh. Pojď, my, nás?

Ano, Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message