DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mou tabulí

6. října 1987

(Cítím se ubohá a jsem taková. Neuspokojuji Boha, protože jsem nevědomá a pomalu chápu. Jsem nespokojená sama se sebou. Měl pravdu, když říkal, že jsem 'zdaleka' nejubožejší z Jeho tvorů. Mezitím se mi zprotivilo vyprávět, jak to všechno začalo, protože jsem byla nucená se často opakovat. Čím dále jsem pokračovala, tím víc se mi to ošklivilo, muset říkat něco o sobě. Proto jsem se rozhodla, že v budoucnu už nebudu vysvětlovat, jak to začalo, abych se vyhnula mluvení o sobě! Myslím, že se lidé o tom mohou dovědět od ostatních. Nejsou-li oni zvědaví, nebudu já uspokojovat jejich zvědavost. Chtějí-li číst, protože věří, Bůh je osvítí. Nebudu sama svým vlastním svědkem. Ponechám všechno v rukou Božích. Dělá nemožné možným. Budu tedy v budoucnosti jen Jeho tužka a papír, Jeho sekretářka, která je od Něho vyučovaná, aby Ho milovala a zapisovala Jeho slova. Budu Jeho tabulí.)

Ano, buď Mou tabulí a nech Mne vrýt do tebe Své Slovo. Buď však dost měkká, aby se Mé Slovo do tebe hluboce vrylo.

(Zapomněla jsem, že sedím na zemi, místo abych byla na kolenou. Pohleděl na mne a připomenul mi to. Klekla jsem.)

Miluji tě, Vassulo, my oba, ty a Já, neseme Můj Kříž.

Naslouchej Mi, milovaná Mé Duše, ještě jsi to nepochopila? Vnímej, pociťuj, jak Já, tvůj Bůh, tě miluji, Mé dítě, Má milovaná nevěsto.

(Cítila jsem, jak mě Ježíš zahaluje do Sebe.)

Slyš, Vassulo, všechny prostory nebes odrážejí Můj křik. Mé přání je neotřesitelné, muselo dorazit k vašim uším. Přeji si poddajnost. Jak se můžete sjednotit, když jste nepoddajní? Přeji si sjednotit Svou Církev. Budete Mě vnímat a slyšet Můj Hlas?

Můj Bože, proč neoznámíš Své poselství církevní vrchnosti?

Učiním tak, Má dcero. Zkrášluj Mou Církev, miluj Mě. Církev ožije!

(Poznala jsem velice krásný obraz Ježíše. Jevil se majestátně, oslaveně, triumfálně jako král. Svými Prsty mi ukázal znamení 'V', znamení VÍTĚZSTVÍ.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message