DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hrot kopí
Posílám Tě
Setkání s řeckým pravoslavným knězem

15. září 1987

Ježíši, nemohu snést, jak Ti stále ubližují. Pospěš si a vyjmi tyto trny!

Ó, dcero, ukážu ti je, jeden po druhém;
řeknu ti, kde jsou a ty je Mou Silou
vytrhneš, jeden po druhém; a místo
těchto trnů, které Mě zranily, ti dovolím,
abys Mi nabízela pouze květiny z Mé
zahrady rozkoší, neboť vyrostly v Mém
Světle a šíří po zemi svou libou vůni
a zkrášlují Mou zahradu; v Mém Srdci,
úplně v Jeho samotném nitru mám stále
hrot kopí; Vassulo, i ten bude odstraněn;
vyjmu ho Svou Silou; tentokrát je
nebudu šetřit!

Ó, dcero, ukážu ti je, jeden po druhém; řeknu ti, kde jsou a ty je Mou Silou vytrhneš, jeden po druhém; a místo těchto trnů, které Mě zranily, ti dovolím, abys Mi nabízela pouze květiny z Mé zahrady rozkoší, neboť vyrostly v Mém Světle a šíří po zemi svou libou vůni a zkrášlují Mou zahradu; v Mém Srdci, úplně v Jeho samotném nitru mám stále hrot kopí; Vassulo, i ten bude odstraněn; vyjmu ho Svou Silou; tentokrát je nebudu šetřit!

sjednoť Mé ovce a řekni jim, že „Já, Pán, jim žehnám;“

 

17. září 1987 

Vassulo, posílám tě k němu,1 aby se dozvěděl o Mých Poselstvích; požádáš ho, aby tě přijal? požádáš ho, aby tě vedl?2 

(V tomto okamžiku jsem náhle od Pána¨obdržela vizi. Démoni, kteří se potloukali po zemi, byli přemoženi! Bylo to, jako by se vyprahlá půda, na které stáli, otřásla a praskla, pozvedla se jako pěst a srazila je k zemi. Zůstali bezmocně ležet na zemi.)

přicházím, abych sjednotil Své děti a požehnal jim;

 

18. září 1987

(Tento pátek jsem se setkala s řeckým knězem v pravoslavném kostele. Řekla jsem mu všechno. Poslouchal a vše, co jsem mu řekla, přijal. Nyní chce studovat poselství.)


1   K řeckému pravoslavnému knězi Alexanthrosovi.
2   Bůh tím míní, abych ho požádala o radu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message