DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kontemplace

7. srpna 1987

Ježíši?

Já jsem;

(Ježíš mi znovu ukázal obraz Svého
bičování, Jeho pravá tvář byla oteklá.
Znovu jsem se cítila rozervaná.)

(Ježíš mi znovu ukázal obraz Svého bičování, Jeho pravá tvář byla oteklá. Znovu jsem se cítila rozervaná.)

Vassulo, všechny vás tolik miluji!

Rychle, rychle1...

Svou mocí vzkřísím i mrtvé; Vassulo, chci ti objasnit Své poselství z minulého týdne; víš, že ti právě teď odnímám trochu Svého Světla? cítíš to?

 Ano.

dobře; tím, že ti odnímám velmi malou část Svého Světla, obohacuji tvůj intelekt v tom smyslu, že se tě snažím přimět, abys Mě usilovněji hledala a pozvedal tě ke kontemplaci; tímto oživuji a rozvíjím tvůj intelekt, aby se stal plodnějším;

Jak jsi mne tedy živil dříve, než jsi mne přivedl tady k tomu?

pomáhal jsem ti způsoby, které jsou mimo tvé chápání; nyní chci, abys postoupila na vyšší stupeň rozjímání; Vassulo, musíš dělat pokroky; touto nepatrnou změnou jen obohacuji tvou stravu; chci, aby ti to bylo jasné; řekl jsem ti, že tě osvobodím v každém ohledu, že?

Ano, Pane, řekl.

teď, když jsi osvobozena, probudím k životu tvé schopnosti;

Hlubší porozumění, o kterém jsi dříve mluvil?

Ano, tvé hlubší porozumění, duchovní dar, který ti je dán, aby pomáhal ostatním;

Jak ostatním, Pane?

budeš schopna porozumět Mým dětem, a tak jim budeš moci pomáhat; nevykládej si toto malé odepření Mého Světla tak, že jsem tě opustil; ne, Vassulo, pouze se starám o to, aby tvá duše dělala pokroky ve svatosti;

Pane, bála jsem se, že jsem se stala lodí bez vesel a budu hnána proudem zpět, že ztratím všechno, co jsi mě předtím naučil. Propadla jsem panice!

Vassulo, musím tě očišťovat; pochop, že duše, která je očišťována, musí přestát hrozný strach, a úzkost; ale říkám ti, že touha po Mně tě uschopní k tomu, abys byla pozvednuta do této milosti;

A to je?

to je kontemplace; chci, aby tvá láska dosáhla dokonalosti tím, že se Mi cele odevzdáš;

Pane, má duše po Tobě touží.

maličká, což i Já netoužím po tobě?

2my, spolu; pojď, půjdeme;

(Teď chápu, že mě Ježíš učí dvěma věcem zároveň: kontemplaci a hlubšímu porozumění.

26. července to bylo jako kdyby mě Bůh připravoval na tuto změnu, protože už následující den jsem vnímala, jako by mi byla odňata část Jeho Světla. Propadla jsem panice. Okamžitě jsem začala hledat důvod v sobě, protože jsem plná viny a hříchu. Pátrala jsem po těch hříších, které Ho mohly rozhněvat natolik, že by mi odňal část Svého světla, urazila jsem Ho? Nebo mi to způsobil Satan? Pomyslela jsem si, že ať už je tak nebo tak, musím se o to víc upnout na svého Spasitele: modlit se víc než obvykle, víc rozjímat a plně využívat všech ostatních milostí, které mi byly dány, vnímat Jeho Přítomnost, mluvit s Ním víc než kdy jindy, nikdy na Jeho Přítomnost nezapomínat, tvrdě pracovat jako nikdy předtím. Je-li to Satan, se vztekem uprchne, já ho nechám vztekat, a on mě nechá na pokoji. Na druhou stranu, je-li to od Boha, je-li to zkouška, ráda bych v ní obstála jako dobrá žákyně, když chci, aby měl radost.

Několik dní přešlo beze změny, a mě docházely síly. Začala jsem propadat panice. Pokoušela jsem se Mu sloužit s větší láskou a zbožností a pořád jsem nemohla pochopit, proč je všechna má snaha bez výsledku, aspoň tak jsem si to tehdy myslela. Pak mi můj Spasitel a Učitel vysvětlil, co se stalo. Zatímco jsem si myslela, že na mě zapomněl, On mě očišťoval, pozvedal na vyšší stupeň rozjímání, rozvíjel mé chápání a naplňoval je jemným3 světlem, kterým mne vnitřně sytil.)


1 Tady jsem měla na mysli: „Spěchej a uskutečni Svou vůli, abys už nemusel více trpět.“ Nemohla jsem už více snášet Jeho utrpení.
2 My, spolu = Ježíš mi připomíná, abych když s Ním mluvím, užívala těchto dvou slov.
3 Je to naprosto zřejmé, dokonce když popisuji své vlastní pocity, Bůh mi je diktuje. Slovo „jemný“ (angl. „subtle“) mi bylo řečeno velmi hlasitě, zatímco jsem váhala, jak ono světlo popsat. Podívala jsem se do slovníku, abych našla jeho pravý význam, neznala jsem ho...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message