DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duše pod vlivem Satana

5. srpna 1987

Ježíši?

egho imei;1           

Děkuji Ti za tuto milost. I když vím, že je
také určena k tomu, aby živila druhé, jsem
ráda, že to mohu prožívat právě já.

Děkuji Ti za tuto milost. I když vím, že je také určena k tomu, aby živila druhé, jsem ráda, že to mohu prožívat právě já.

budeme spolu nekonečné hodiny, ty a Já; Vassulo, neřekl jsem, že učenci neporozumí tomu, co přichází od Ducha? filozofický pohled se nikdy nedá srovnávat s duchovním; to je jeden z hlavních důvodů, proč všichni ti, kdo jsou u moci a sami sebe nazývají učenými, se ti budou vysmívat, opovrhovat tebou, odrazovat tě, budou tě zkoumat; buď na to připravená, milovaná, na vlky, kteří tě budou štvát; neměj strach, budu blízko Tebe;

(Vzdychla jsem.)

Vassulo, to všechno je jen stín, který pomine; neztrácej odvahu; budu blízko tebe;

(Pak jsem si uvědomila, že mám pocit, že se sem, do tohoto vyhnanství, nehodím a že to tady nemám ráda. O čem jsem si dříve myslela, že je to zábavné, mi nyní působí bolest a nedokážu to mít ráda, nemohu to snést... Vůbec se sem nehodím.)

vím, opři se o Mne;

(Cítila jsem se beznadějně.)

Vassulo, Vassulo, ne, už se nemůžeš jako dříve radovat z těchto světských záležitostí, neboť to je Má vůle; nechci, aby ses zatěžovala těmito věcmi;

Ježíši? 

Já jsem; podívej se na Mé Ruce; podívej se, Vassulo, krvácejí; Vassulo, oživ Mou Církev; poslouchej, viděla jsi všechnu tu krev, která stéká po Mých pažích? trpím;

Pane, proč mi to všechno ukazuješ a působíš mi tím tolik bolesti?

(Vize byla tak živá, že jsem myslela, že Jeho Krev pokape můj sešit.)

abych ti dal poznat, jak velmi trpím, milovaná, když vidím tolik duší pod vlivem Satana; nech Mě používat tě až do konce;

Miluji tě.

buď se Mnou; „spolu“, vždycky ti to budu připomínat; my;2 miluj Mě;


1  Řecky: „Já jsem“.
2  Když říkal „my“, tak u toho pozvedl ukazováček, jako když mluví Učitel.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message