DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Požehnaná duše, která dospěje k tomu, že Mě miluje

12. února 2016

Můj Bože, Otče, Králi králů,
než jsi přišel, než ses mi zjevil,
byla jsem víc mrtvá než živá…
a náhle jsem stála před Bohem, nechápajíc, v úžasu!
Stála jsem před Stvořitelem,
jako dítě ve špinavých hadrech,
které se ocitlo v Říši divů.

Smál ses na mne, zmatenou,
třebaže jsem stále byla v hluboké temnotě.

Byla jsem v rozpacích a zmatená, zvláště,
když jsem Tě slyšela říkat:
„Blahoslavení čistého srdce
neboť jejich je království nebeské.“

Když jsi náhle otevřel Svá Ústa, abys znovu promluvil,
tak paprsek Světla zazářil z Tvých Úst a prozářil mou duši, zatímco Tvůj nesmrtelný Dech na mě sestoupil
a obnovil mou paměť - zázrak - protože čím více jsem Tě kontemplovala, tím více jsem Tě poznávala
a rozpomínala se na Tebe.

Kdo vložil Moudrost
v hojnosti do nitra mé duše?

Byl jsem to Já!

A kdo mi dal porozumění do srdce?

Mé dítě, byl jsem to Já… Pak ses zrodila v Mém Srdci, povstala jsi, aby ses stala jedním z Mých apoštolů a svědkem, který přináší svědectví jednotě.

Opravdu se nepovažuji za hodnou jím být. Ale nevzdaluj se ode mne! Mé oči byly zastřeny nekajícností a smrt se vznášela nad mojí hlavou, když jsi seslal mocného Serafína, který sestoupil a přiblížil se ke mně, ne, aby mě objal, ale aby odstranil hřích z mého života a vypral mé špinavé hadry. To byl, Otče, začátek mého nového způsobu života, kdy jsem si uvědomila, že má nesmrtelnost je závislá na tom, zda přebývám v Tobě...

Takové byly mé první kroky k tomuto Oslnivému Světlu, kterým jsi Ty, Bůh, náš Otec...

A od té doby jsi Mne toužila poznat, stejně jako jsem se v minulosti dal poznat vašim otcům a praotcům.

Bez Tvé Milující Ruky bych ani na chvíli neodolala přívalům krutých pronásledování, kterým jsem byla vystavena po všechny ty roky! Ale všechny mizí v Tvé Přítomnosti a já, jak si jednou řekl, se cítím jako pták, volná, vznášející se oblohou, cítím se svobodná!

Svobodu lze nalézt v Duchu. Volám všechny lidi k Sobě. Volám je nejprve k pokání. Volám je, aby pili z Pramene Života. Požehnaná duše, která dospěje k tomu, že Mě miluje. Buď šťastná, Má Vassulo, nikdy neváhej přijít a modlit se, ale milovaná, nikdy nepřicházej z donucení. Pracuj pro Mne s radostí, pokojem a Láskou.

Pane, můj Tvůrce a Stvořiteli, smiluj se nade mnou...

Nikdy neodmítám kající duši. Popřeji sluchu každé vaší modlitbě, která je v souladu s Mojí Vůlí. Ať rosteš v Mé Lásce, dcero, Já Jahve, ti žehnám. Přivedl jsem lidi, kteří Mne neznali, aby Mne poznali a milovali Mne.

AlphaOmega


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message